Fastigheten Ugnen 16, Vasastan, Stockholm

Rörstrand var under medeltiden en by som låg vid nuvarande Sankt Eriksplan och namnet syftar på den då vassbevuxna stranden.

Om fastigheten

Rörstrand förknippas naturligtvis också med porslinstillverkningen som på 1720-talet började där och skulle pågå i två sekel, för att sedan leva vidare på annan ort. I Lindhagens stadsplan från 1866 var detta kuperade område norr om Rörstrands porslinsfabrik utlagt som park och exploateringen kritiserades till en början för att vara alltför kraftfull.

Bebyggelsen består till största delen av kompakta hyreskaserner från 1900-talets början i så kallad Berlinstil, höga hus mot gatan med trånga gårdar och stora gårdshus. Rörstrands AB ägde mycket av marken och byggde bostäder bland annat åt sina anställda men sålde även mark till privata byggherrar. Byggandet fick dock en lika hastig ned- som uppgång och många hus stod halvfärdiga på grund av överproduktion.

Områdets enhetliga karaktär beror på att husen uppfördes under en kort tidsperiod och ritades av få arkitekter. Fastigheten Ugnen 16 byggdes 1905 av byggherrarna Björklund och Svensson efter ritningar av en av tidens mest anlitade arkitektfirmor, Hagström & Ekman. Byggmästare var C B Ödberg. 1939 installerades centralvärme och två badrum i gathusets källare. Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1968 och 1977 renoverades den med bland annat en vindslägenhet och nya kök.

Fakta om fastigheten

Kvarter Ugnen 16
Adress Norrbackagatan 34-38
Rörstrandsgatan 28
Postadress 113 40
Ort Stockholm
Stadsdel Vasastan
Antal bostäder 58
Antal butiker 3
Antal kontor 1
Antal garageplatser 28
Area totalt 3 631 kvm
Byggår 1905
Renoveringsår 1976

Kontakt

Bengt Engström

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare