Fastigheten Våldö 2, Farsta, Farsta

Namnet Farsta härleds till gården, vars namn under medeltiden skrevs Farlasta. Man tror att det betyder Farles ställe eller plats.

Om fastigheten

Vid förra sekelskiftet köptes Farsta av två affärsmän med ett förflutet i den givande kvarn- och spannmålsbranchen. De ville grunda en exklusiv villastad och bildade 1901 AB Södertörns Villastad. Några stora villor uppfördes på höjderna ovanför sjön Magelungen men ganska snart svalnade intresset bland annat på grund av bristfälliga förbindelser med huvudstaden. Efter ett misslyckat försök att få till stånd en spårvägsförbindelse direkt från Stockholm till villastaden lades hela projektet ned.

Stockholms stad förvärvade 1912 vad som återstod av marken, sammanlagt 645 hektar. En första stadsplan fastställdes 1953 och omfattade 240 hektar av AB Södertörns Villastads gamla domäner. Det skulle bli en efterföljare till ABC-förstaden Vällingby med stort kommersiellt centrum och arbete inom bekvämt avstånd från bostaden. Den nya förstaden skulle få sin uppvärmning från ett kärnkraftverk, insprängt i berget vid Ågesta. Det lades dock ned efter tio års drift i samband med bränslebyte 1974.

Fastigheten Våldö 2 byggdes 1959 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Archibald Frid. Fasaden av rött tegel är tidstypiskt enkel och tvåluftsfönstren har för tiden modern, asymmetrisk indelning med en större och en mindre båge.

Fakta om fastigheten

Kvarter Våldö 2
Adress Östmarksgatan 5-13, 19-27
Postadress 123 42
Ort Farsta
Stadsdel Farsta
Antal bostäder 70
Antal butiker 1
Antal kontor 7
Antal parkeringsplatser 40
Antal garageplatser 9
Area totalt 6 024 kvm
Byggår 1959

Kontakt

Hans Holmkvist

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare