Fastigheten Västergötland 6, Södermalm, Stockholm

KA Almgrens sidenväveri i Kvarteret Västergötland 6 utgör en unik miljö i Stockholm.

Om fastigheten

Kvarteret som KA Almgren köpte under 1830-talet har förändrats och utvecklats till ett modernt stadskvarter med starkt skiftande innehåll. Den starka 1800-talsprägeln finns fortfarande bevarad men hyresgästerna och användningen är idag en helt annan än den var för hundra år sedan. Då var produktionen av siden i full gång och samtliga byggnader var delar av den organisation runt vilken vackra sidenvävar, skarfar och ordensband med mera designades, producerades och levererades.

Under 1900-talet minskade successivt efterfrågan på sidenprodukter och lokalerna byggdes om och hyrdes ut till andra ändamål. Den vackra stallbyggnaden med sin monumentala gavelfasad byggdes om till gymnastiksal och den äldsta fabriksbyggnaden med gavel mot Repslagargatan (Hus 4) byggdes om till flickskola. I den senast uppförda fabriksbyggnaden (Hus 2) var produktionen igång ända in på 1970-talet. 1974 var det dags för Almgrens att helt lägga ner verksamheten och produktionsleden för varpning, vävning och efterbearbetning med brokadmaskiner lämnades tomma.

Under 1990-talet tog Oskar Almgren, sonsonson till K A Almgren, initiativet till att starta sidenproduktionen på nytt och att samtidigt visa den unika fabriksmiljön för allmänheten. En fabrik i kombination med museum såg dagens ljus och de unika vävstolarna från 1800-talets början och övrig utrustning som blivit kvar på våning 1 tr i fabrikshuset (Hus 2) blev delar av museet. Olov Lindgren AB förvärvade fastigheten 1996.

På den harmoniska innegården finns flera K-märkta popplar och mullbärsträd. Ett väldigt vackert inslag i stadsmiljön.

Fakta om fastigheten

Kvarter Västergötland 6
Adress Götgatan 32
Repslagargatan 15
Postadress 118 26
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 6
Antal butiker 2
Antal kontor 12
Area totalt 3 721 kvm
Byggår 1838
Renoveringsår 2004

Kontakt

Magnus Delfalk

Fastighetsvärd

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Nicole Falcone

Uthyrare