Fastigheten Vattumannen 33, Södermalm

Södermalm kallades förr Åsön, efter Brunkebergsåsens sträckning söderut. Marken användes av staden som betesmark under medeltiden och bebyggelse var förbjuden av försvarstekniska skäl.

Om fastigheten

1641 påbörjades en reglering av Stockholms gatnät som rätade ut de slingrande gatorna och regelbundna tomter utmättes. Under 1800-talets andra hälft ökade befolkningen snabbt och bostadsbristen var stor. En ny stadsplan kom till 1866 för att åstadkomma en sundare stadsbebyggelse anpassad till den växande befolkningen. Kvartersnamnet fanns benämnt 1649 då en Hans Bremer där erhöll fastebrev (lagfart) på en malmgård. Sommaren 1759 ödelade en stor brand ca 300 trähus väster om Maria Kyrka. Vid uppbyggandet bestämdes att ett torg skulle anläggas med funktion som brandgata. Torget hette till en början Horns Torg och sedan Adolf Fredriks Torg men fick 1958 sitt nuvarande namn Mariatorget.

Fastigheten Vattumannen 33 byggdes 1880 av byggherren Fabriksfirma Lars Montén efter ritningar av arkitekten och byggmästaren Rudolf Andersson. I fabriken tillverkades såpa och sannolikt bodde de anställda i huset. Lars Montén lät även uppföra det förnämliga Monténska huset i kvarteret Källan intill. Olov Lindgren AB köpte fastigheten i november 1967 och 1973 renoverades den med nya kök och badrum. Fasaden har sedan nybyggnadstiden förenklats kraftigt, förmodligen på 1950-talet.

Fakta om fastigheten

Kvarter Vattumannen 33
Adress S:t Paulsgatan 33 A, 33 B
Postadress 118 48
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 12
Antal kontor 3
Area totalt 2 120 kvm
Byggår 1880
Renoveringsår 1973

Kundservice

Kundservice

Tel. 08-690 25 00

kundservice@olovlindgren.se

olovlindgren.se

Kontakt

Arne Jansson

Kundförvaltare

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Leif Vestman

Fastighetsvärd

Lena Öhrling

Uthyrare bostäder

Jan Pettersson

Förvaltningschef