Björngårdsgatan 2
S:t Paulsgatan 27

Beskrivning

Kvarteren Källan 4 och 5 har slagits ihop och heter nu Källan 5. På S:t Paulsgatan 27/ Björngårdsgatan 2, före detta Källan 4, står ett hus som uppfördes 1876-1878 av byggmästare J M Redtz efter osignerade ritningar.

Gårdshusen byggdes som bostad, stall, vagnsbod och avträden och inrymde innan ombyggnationen 2007 bostad, kontor och mc-verkstad. Idag innefattas gårdshuset av två etagelägenheter. Gatufasadens ursprungliga dekor är förutom omfattningar kring fönstren troligen avskalad 1937 då den senaste upprustningen gjordes. Under 2007 genomfördes en stor ombyggnation av fastigheten.

Kvarteret Källans och Björngårdsgatans namn syftar på den närbelägna Björngårdsbrunnen. Hur brunnen fick sitt namn finns det flera sägner om. Det fanns en gård, där det sägs att Karl IX höll levande björnar. Gården köptes senare av en skådespelerska vid hovet för att bli Stockholms första offentliga teater. En herr Björnklo ska ha ägt en gård i samma kvarter vid 1600-talet vilket också skulle kunna ha gett Björngårdsbrunnen sitt namn. Med säkerhet fanns det i alla fall, fram till 1800-talets slut, ett populärt gästgiveri vid namn Björngårdskällan besjunget av Bellman.

Kontakt

 • KUNDSERVICE: 08-690 25 00
  Vid akuta ärenden ring 08-690 25 90, dygnet runt. På samma nummer tar jourservice emot ditt ärende på kvällar och helger.
 • Mats  Pettersson Fastighetsvärd
  08-690 25 00 Skicka e-post
 • Jan Pettersson Förvaltare
  08-690 25 39 Skicka e-post
 • Brandkontoret  Försäkringsbolag Mynttorget 4, Stockholm
  08-545 286 00 Skicka e-post
 • Lena Öhrling Ansvarig uthyrning
  08-690 25 26 Skicka e-post
Kvarter Källan 5 (f.d. 4)
Adress Björngårdsgatan 2
S:t Paulsgatan 27
Postnummer 118 48
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 42
Antal butiker 1
Area totalt 3237 m2
Byggår (Renovår) 1878 (2007)