Årstafältet

Området beräknas vara fullt utbyggt 2030 och byggnationerna kommer ske etappvis. Flera byggherrar och Stockholm stad samarbetar i utvecklandet av den nya stadsdelen. Området får en fin kombination av grönska och stad med liv och rörelse.

Olov Lindgren har fått markanvisning och planerna för att uppföra ett bostadshyreshus med cirka 100 lägenheter inklusive ett LSS-boende som är långt framme.

Just nu pågår arbete på Stadsbyggnadskontoret med att rita plankarta och skriva planbeskrivningen. Dessa ska sedan kvalitetsgranskas internt på Stadsbyggnadskontoret. I samband med det får vi som fastighetsägare också möjlighet att lämna synpunkter på kartan och beskrivningen.

Vill du läsa om Årstafältets utveckling och planarbete besök gärna Stockholm stads hemsida.

För mer information kring projektet välkommen att kontakta oss på Olov Lindgren:

Per Magnius, ansvarig nyproduktion   
08-690 25 82Skicka e-post

 

Bild: BAU