Björkhagen

Stockholm stad vill koppla ihop Björkhagen och Hammarbyhöjden genom att bygga fler bostäder och skapa mer service i området. Stadsdelen blir en naturlig utvidgning av den centrala staden med en levande stadsmiljö. Olov Lindgren äger två hyresfastigheter sedan tidigare i Björkhagen och har fått markanvisning att uppföra ytterligare ett bostadshyreshus.

Våra planer omfattar cirka 70 nya lägenheter med hyresrätt. Beslutet togs i Exploateringsnämnden den 21 september 2017.  Utformningen kommer nu prövas i planprocessen.

Vill du läsa mer om planerna för Björkhagen-Hammarbyhöjden besök gärna Stockholm stads hemsida.

För mer information kring projektet välkommen att kontakta oss på Olov Lindgren:

Per Magnius, ansvarig nyproduktion 
08-690 25 82Skicka e-post