Olov Lindgren AB

Fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger om och bygger nytt

Olov Lindgren AB är ett familjeföretag som grundades 1938. Vi äger och förvaltar fastigheter i Stockholm. Olov Lindgren erbjuder marknaden kontor, butiker och bostäder med hög kvalitet.

Hantverkargatan52 (6) Byggmästartradition och lång erfarenhet av att förvalta, renovera och bygga har gett oss helhetsperspektiv och en unik kompetens. Vår förvaltningsfilosofi är baserad på omsorg och trygghet genom personlig närvaro och snabb service.

Olov Lindgren har sedan starten tillämpat beprövad teknik och beprövade material. Ett medvetet val för att minimera risker för hyresgäster och uppnå lång livslängd och låga underhållskostnader. Detta långt innan begrepp som miljöpåverkan och kvalitetssäkring var kända.

Vi vill vara en seriös och långsiktig fastighetsägare vilket bland annat kvalitetssäkras med omdömen i årliga kundundersökningar.

Olov Lindgren deltar aktivt i olika utvecklingsprojekt i Stockholm som drivs genom bland annat City i Samverkan.

Affärsidé

Olov Lindgren koncernen ska äga och förvalta, förvärva och bygga hyresfastigheter företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och välutbildad egen personal.