Förvaltning av fastigheter

StyrpinnenFastighetsförvaltningen är organiserad som linjeorganisation uppdelat i två fokusområden, Bostadsförvaltning och Kommersiell förvaltning & projekt. Gemensamma resurser så som inköp, hantverkare och särskild teknikkompetens fördelas mellan bägge fokusområden.

Bostadsförvaltningen är sin tur indelat i fem geografiska förvaltningsområden där varje område är organiserat med förvaltare, uthyrare och ett antal fastighetsvärdar.

Kommersiella förvaltningen arbetar med fokus på det kommersiella fastighetsbeståndet oavsett det geografiska läget på fastigheterna. Organisationen där består av förvaltare, uthyrare, projektledare för lokalanpassning och ett antal fastighetsvärdar.