Vi som jobbar här

Sök upp medarbetare efter befattning som till exempel ansvarig uthyrare, förvaltning, kommunikation och ledningsgrupp. Du kan också söka upp vilka som ansvarar för just din fastighet.

Stefan Akander

Fastighetsvärd

Niclas Andersson

Arbetsledare Byggservice

Andreas  Antonsson

Byggservice

Edward Baaklini

Fastighetsvärd

Jan Back

Biträdande projektledare

Royne Bengtsson

Fastighetsvärd

Gunnar Bergfors

Byggservice

Henrik Bergfors

Byggservice

Carl  Berthammar

Energiansvarig

Maria Bittencourt

Fastighetsvärd

Linus  Bjelkengren

Byggservice

Lars Brisenheim

Förvaltare

Ciro  Cucarano

Drifttekniker

Anders Dahlquist

Chef Entreprenad och upphandling

Caroline  Darbring

Kundservice

Magnus Delfalk

Fastighetsvärd

Henrik Deuschl

Projektledare Nyproduktion

Maria  Edman

Hyresgästkoordinator

Per Ekberg

Arbetsledare Byggservice

Björn Ekström

Byggservice

Stefan Emanuelsson

Fastighetsvärd

Bengt Engström

Fastighetsvärd

Anders  Fagerkrantz

Fastighetschef bostäder

Ann-Sofie Flodin

Hyrescontroller

Jonas  Forsling

Fastighetsvärd

Patrik Forslund

Projektledare

Pär Gillermark

Drifttekniker

Björn Grunnlid

Fastighetsvärd

Sune Hedblad

Fastighetsvärd

Joanna Heikkilä

Hållbarhetsansvarig

Hans Holmkvist

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Mårten Johannesson

Fastighetsvärd

Linda Johansson

Fastighetsvärd

Niclas Johansson

Fastighetsvärd

Toivo Järvinen

Fastighetsvärd

Mats Karlsson

Fastighetsvärd

Hannu Karttunen

Fastighetsvärd

Reino Kiviniemi

Fastighetsvärd

Johan  Krångh

Redovisningsansvarig

Carina Lindblad

Fastighetsvärd

Johan Lindgren

Drifttekniker

Peter Lindgren

Fastighetsvärd

Henrik  Litsander

Chef Affärsstöd förvaltning

Jeanette Ljungberg

Kommunikationsansvarig

Mattias Lodén

IT-administratör

Pelle Lövkvist

Projektledare installationer

Per Magnius

Ansvarig nyproduktion

Per  Malmkvist (ej i tjänst)

Logistik/Inköp

Mats Malmlöf

Fastighetsvärd

Rebecca Mattachini

Controller

Anna-Lena Mikkola

Kundservice

Andreas  Mårtenson

Ekonomichef

Ulla Mörch

Ansvarig evakuering och samråd

Pelle Nilsson

Uthyrare

Ulf Norberg

Fastighetsvärd

Erica Norling

Kundservice

Fredrik Olofsson

Driftchef

Martin Olsson

Byggservice

Jonny Persson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Mathilda  Pettersson

Fastighetsvärd

Mats Pettersson

Fastighetsvärd

Robert Pettersson

Projektledare

Åsa Pettersson

Kommunikatör

Sven Renström

VD

Fernando Reyes

Fastighetsvärd

Peter Ringström

Fastighetsvärd

Mikael Ryynänen

Logistik/Inköp

Henri  Seppänen

Byggservice

Patrik Sjöberg

Byggservice

Henrik Spännare

Chef Kommersiell förvaltning

Patrik Stjernberg

Uthyrare

Marie Stopner

Uthyrare

Malin Sundberg

HR/Personal

Anneli Sundström

Hyresadministration/Kundservice

Joakim Sundström

Byggservice

Kent Sundvall

Fastighetsvärd

Daniella Söderberg

Biträdande förvaltare

Jonas Södergren

Projektledare

Marianné Tellgren

Fastighetsvärd

Ann-Sofie Thimgren

Ekonomiassistent

Erik Thunström

Förvaltare

Håkan  Wahren

IT-strateg

Leif Vestman

Fastighetsvärd

Helena Wiklund

Uthyrare

Peter Wingstedt

Fastighetsvärd

Jan Öhlin

Fastighetsvärd

Lena Öhrling

Uthyrare