Brandsäkerhet

Att förebygga och motverka bränder är något vi på Olov Lindgren regelbundet jobbar med. Det systematiska brandskyddsarbetet handlar om att skydda människor som bor och arbetar i våra fastigheter. Men att förebygga bränder är ett gemensamt ansvar för oss och för dig som hyresgäst.

Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete i sina hus. Det innebär att brandskyddsarbetet ska dokumenteras och skötas på ett metodiskt sätt.

En del av brandsäkerheten ansvarar vi som fastighetsägare för och en del är du som hyresgäst ansvarig för. Att vi hjälps åt är förstås viktigt. Vill du lära dig mer om brandskydd i hemmet finns enkel webbutbildning för hela familjen hos Brandskyddsföreningen.

Framkomlighet

Trapphuset är en viktig utrymningsväg och ingång för räddningspersonal. För allas säkerhet är det därför viktigt att inte utrymmet blockeras av saker som försvårar arbetet för brandkår och ambulanspersonal.

Ställ cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor, tidningar, kartonger och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet. Larma 112.

Brandvarnare

I alla lägenheter finns det brandvarnare. Du ansvarar själv för att den fungerar. Kontrollera batterierna, gärna en gång per år genom att trycka på testknappen. Ger den inte ifrån sig en signal är det dags att byta batteri.

Vanligaste brandorsaken i ett hem är torrkokning, levande ljus, sängrökning och elektriska fel på köksapparater.

Allmänna brandskyddsregler

 

Trapphus, entréer

Barnvagnar, cyklar, pulkor, sparkcyklar med mera får inte förvaras i trappuppgångar, entréer eller på våningsplan. Förvaring sker i avsedda utrymmen. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in.

Rökning

För allas trivsel är rökning inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen samt i direkt anslutning till entrén.

Armaturer med lysrör

Blinkande lysrör kan utgöra brandfara. Meddela därför gärna fastighetsvärden så att belysningen kan åtgärdas så snart som möjligt.

Brandfarliga vätskor

Gasol och bensin får inte förvaras i lägenheten eller i källar- och vindsförråd då vätskorna kan utgöra brandrisk.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll och byte av batteri. Vid driftstörning på brandvarnaren kontakta fastighetsvärden.

Dörrar

Dörrar till och i fastigheten skall alltid hållas stängda då dessa utgör en del i brandcellsavgränsningarna som finns i fastigheten.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brandrök är giftig, stanna kvar i lägenheten. En normallägenhet står emot en brand i minst 30 minuter – på den tiden hinner räddningstjänsten fram och påbörja släckning och räddning genom stegar. För att försvåra rökspridning, se till att din lägenhetsdörr har tätningslister. Vid en brand kan våta handdukar hjälpa till att täta brevinkastet.

Stäng dörren – röken dödar

För att förhindra brandspridning i lägenheten måste dörren till rummet där det brinner stängas. Den siste som lämnar lägenheten stänger dörren till trapphuset. Om utgång ändå sker via trapphus, kryp under röken. Använd inte hissen när det brinner. Varna dina grannar och larma 112.

Vind och källargångar

Inga saker får förvaras i vinds- och källargångar då dessa är utrymningsvägar.

Grillning

För allas trivsel, och risken för brand, är grillning på balkonger, altaner samt allmänna platser inte tillåtet. Grillning får endast ske där det finns anordnade grillplatser.

Gårdar/innergårdar/cykel- och barnvagnsrum

Får inte användas som uppställningsplats för motordrivna fordon. Mopeder och motorcyklar utgör inte bara en brandrisk utan även en olycksrisk för barn.

Levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du går hemifrån. En bra regel är att den som tänt ett ljus också ansvarar för att det släcks.

Brand i kastrull – locket på!

Släck aldrig branden med vatten – det framkallar en explosionsliknande reaktion. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Vid brand utanför kastrull använd brandfilt.

Garage

Parkeringsplatsen får endast användas för uppställning av motorfordon. Förvaring av annat gods är inte tillåtet på eller i anslutning till p-platsen

 RÄDDA – VARNA   – LARMA –   SLÄCK                 Om det brinner - ring 112