Miljörummet - en plats för återvinning

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och ett antal aktörer som äger, hämtar, slänger och ansvarar för avfall har vi startat ett samarbete där målet är att skapa ett miljörum som inspirerar till bättre sortering. Vi vill skapa samtal om hur framtidens avfallssortering ser ut. Tillsammans vill vi bidra till en hållbar stad.

Sopor är inte skräp

Det kommer hela tiden nya och tydligare regler för avfallsortering. 2023 blir det i Stockholms stad till exempel obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Vi som fastighetsägare har ansvar för att våra hyresgäster och boende enkelt har möjlighet att sortera.

Vad gör Olov Lindgren

Företaget Urbaser, som vi anlitat för insamling och bortfraktning av källsorterat avfall, väger varje kärl vid hämtning och statistiken vi får av dem analyseras. Vår förhoppning är förstås att förbättringar sker, det vill säga att restavfallet minskar och det sorterade avfallet för återvinning ökar.

Nordiskt skyltsystem

De nya skyltarna följer det nya gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering. På sikt kommer dessa symboler även finnas på förpackningar, vilket kommer göra det ännu lättare att se i vilket kärl de ska slängas.

Successivt under 2022 byter vi till den nya skyltningen i samtliga soprum. Vi har även tagit fram en tydlig sorteringsguide som delas ut för att underlätta sorteringen redan i hemmet.

Designen på de nya skyltarna ser du exempel på nedan.

     

 

För att ännu tydligare visa hur avfallshanteringen går till har vi på Fridhemsgatan 40 folierat en vägg med illustrativa bilder som visar vad som händer med avfallet när det sorteras och återvinns.