Miljörummet - en plats för återvinning

Tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm och ett antal aktörer som äger, hämtar, slänger och ansvarar för avfall har vi startat ett samarbete där målet är att skapa ett miljörum som inspirerar till bättre sortering. Vi vill skapa samtal om hur framtidens avfallssortering ser ut. Tillsammans vill vi bidra till en hållbar stad.

Sopor är inte skräp

Det kommer hela tiden nya och tydligare regler för avfallsortering. 2023 blir det i Stockholms stad till exempel obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Vi som fastighetsägare har ansvar för att våra hyresgäster och boende enkelt har möjlighet att sortera.

Miljörumsprojekt

I samband med samarbetsprojektet har vi renoverat och moderniserat miljörummet i vår fastighet på Fridhemsgatan 40. Under tre månader kommer vi, tillsammans med de andra deltagarna i projektet samla in data och kommunicera resultat i syfte att få fler att förstå varför plast inte hör hemma i hushållsavfallet, eller varför kartonger ska plattas till innan de slängs. Vi kommer visa hur små insatser kan åstadkomma stora förändringar.

För att ännu tydligare visa hur avfallshanteringen går till har vi folierat en vägg med illustrativa bilder som visar vad som händer med avfallet när det sorteras och återvinns.

Vad gör Olov Lindgren

Företaget Urbaser, som vi anlitat för insamling och bortfraktning av källsorterat avfall, väger varje kärl vid hämtning och statistiken vi får av dem kommer att återkopplas till våra hyresgäster. Vår förhoppning är förstås att förbättringar sker, det vill säga att restavfallet minskar och det sorterade avfallet för återvinning ökar.

Vi har även tagit fram en tydlig sorteringsguide som delas ut till samtliga hyresgäster på Fridhemsgatan, för att underlätta sorteringen redan i hemmet.

Nordiskt skyltsystem

De nya skyltarna följer det nya gemensamma nordiska skyltsystemet för avfallssortering. På sikt kommer dessa symboler även finnas på förpackningar, vilket kommer göra det ännu lättare att se i vilket kärl de ska slängas.

Designen på de nya skyltarna ser du exempel på nedan.