Stöd till hjälpande organisationer

Vi har valt att stödja Frälsningsarmén och Stadsmissionen i deras arbete för ett medmänskligare samhälle. Att vara med att bidra till att människor i utsatthet får en samlingsplats där alla möts med värdighet och respekt, går helt i med linje med vår vision om hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Stockholms Stadsmission

Tillsammans med Stockholms Stadsmission vill vi verka för ett mänskligare Stockholm och bidrar till utvecklingen och ombyggnationen av St Paul, en mötesplats för alla.

I St Paul, som ligger på Mariatorget på Södermalm, ska människor i olika livssituationer mötas för samtal och nätverksskapande. Mötesplatsen ska bidra till att fler människor får en möjlighet att förändra sina liv och fördjupa sitt samhällsengagemang. Invigning förväntas hållas hösten 2022.

Genom vårt bidrag blir vi huvudpartner till Stockholms Stadsmission. Besök webbplatsen för mer information. 

Frälsningsarmén

För Frälsningsarmén har vi riktat vårt bidrag till deras verksamhet Sociala centret vid Hornstull som hjälper hemlösa och utsatta människor med myndighetskontakter men även en möjlighet till något att äta och rena kläder. Vårt bidrag till Frälsningsarmén gör oss till en av de största bidragsgivarna för verksamheten.

Her House Foundation

Vi stödjer stiftelsen Her House i deras arbete att stötta och främja våldsutsatta kvinnor i olika samhällsfrågor. Läs mer på https://www.herhouse.se/

Nattvandrarna

Vi arbetar aktivt med att stärka tryggheten i våra områden och därför har vi valt att stödja Nattvandrarna som sedan 1989, under helgdagar och festivaler, rört sig i områden där ungdomar finns. Deras mål är att förebygga drogmissbruk och våld samt att skapa trygghet och att finnas till hands och hjälpa till när det behövs. 

Vi månar om våra hyresgäster

Under året har vi gjort vissa lokala insatser bland våra hyresgäster. Bland annat har vi köpt in munskydd och bjudit på bullar till våra äldreboenden, där bullarna inhandlades från en av våra hyresgäster. Vi har också köpt presentkort på take away-luncher, även här en av våra hyresgäster, som vi skänkte till hemtjänsten under den coronaintensiva våren.

Dessutom stöder 2020 års julklappsinköp till Olov Lindgrens medarbetare en av våra butikshyresgäster.