Stöd till hjälpande organisationer

Vi har valt att stödja Frälsningsarmén och Stadsmissionen i deras arbete för ett medmänskligare samhälle. Att vara med att bidra till att människor i utsatthet får en samlingsplats där alla möts med värdighet och respekt, går helt i med linje med vår vision om hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Stockholms Stadsmission

Vi är under 2023 partnerföretag till Stockholms Stadsmission så att vi tillsammans med dem kan verka för ett mänskligare Stockholm.

Under 2022 valde vi att gå in som huvudpartner till Stockholms Stadsmission för att bidra till utvecklingen och ombyggnationen av St Paul, en mötesplats för alla. I St Paul, som ligger på Mariatorget på Södermalm, kan människor i olika livssituationer mötas för samtal och nätverksskapande. Mötesplatsen bidrar till att fler människor får en möjlighet att förändra sina liv och fördjupa sitt samhällsengagemang. Invigning hölls vintern 2022.

Under våren 2022 samlades kläder och prylar in bland både personal och hyresgäster, som sedan skänktes till Stockholm Stadsmission. Totalt fylldes 12 burar. 

Frälsningsarmén

Precis som tidigare år stödjer vi Frälsningsarmén och deras arbete med att hjälpa hemlösa och utsatta människor.

Her House Foundation

Vi stödjer stiftelsen Her House i deras arbete att stötta och främja våldsutsatta kvinnor i olika samhällsfrågor. Läs mer på https://www.herhouse.se/

Insamling till förmån för Ukraina

Under 2022 samlade vi in pengar bland personalen där företaget sedan tiodubblade summan som skänkts vilket resulterade i totalt 440 000 kr som skänktes till SOS Barnbyar och Läkare utan gränser.

 

imagefbneh.png