Stöd till hjälpande organisationer

Vi har valt att stödja Frälsningsarmén och Stadsmissionen i deras arbete för ett medmänskligare samhälle. Att vara med att bidra till att människor i utsatthet får en samlingsplats där alla möts med värdighet och respekt, går helt i med linje med vår vision om hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Stockholms Stadsmission

Vi är under 2023 partnerföretag till Stockholms Stadsmission så att vi tillsammans med dem kan verka för ett mänskligare Stockholm. Vi har valt att stödja två av Stadsmissionens många verksamheter; Hemlöshet och Barn och unga (Unga station).

Under 2022 gick vi in som huvudpartner till Stockholms Stadsmission för att bidra till utvecklingen och ombyggnationen av St Paul, en mötesplats för alla. I St Paul, som ligger på Mariatorget på Södermalm, kan människor i olika livssituationer mötas för samtal och nätverksskapande. 

Vi har även haft kläd- och prylinsamling bland både personal och hyresgäster, som sedan skänkts till Stockholms Stadsmission. Totalt fylldes då 12 burar. 

Frälsningsarmén

Precis som tidigare år stödjer vi Frälsningsarmén och deras arbete med att hjälpa hemlösa och utsatta människor.

Her House Foundation

Vi stödjer stiftelsen Her House i deras arbete att stötta och främja våldsutsatta kvinnor i olika samhällsfrågor. Läs mer på https://www.herhouse.se/

 

 

imagefbneh.png