Stöd till hjälpande organisationer

Vi har valt att stödja Frälsningsarmén och Stadsmissionen i deras arbete för ett medmänskligare samhälle. Att vara med att bidra till att människor i utsatthet får en samlingsplats där alla möts med värdighet och respekt, går helt i med linje med vår vision om hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Stockholms Stadsmission

Tillsammans med Stockholms Stadsmission vill vi verka för ett mänskligare Stockholm och bidrar till utvecklingen och ombyggnationen av St Paul, en mötesplats för alla.

I St Paul, som ligger på Mariatorget på Södermalm, ska människor i olika livssituationer mötas för samtal och nätverksskapande. Mötesplatsen ska bidra till att fler människor får en möjlighet att förändra sina liv och fördjupa sitt samhällsengagemang. Invigning förväntas hållas hösten 2022.

Genom vårt bidrag blir vi huvudpartner till Stockholms Stadsmission. Besök webbplatsen för mer information. 

Under våren 2022 samlades kläder och prylar in bland både personal och hyresgäster, som sedan skänktes till Stockholm Stadsmission. Totalt fylldes 12 burar. 

Frälsningsarmén

Precis som tidigare år stödjer vi Frälsningsarmén och deras arbete med att hjälpa hemlösa och utsatta människor.

Her House Foundation

Vi stödjer stiftelsen Her House i deras arbete att stötta och främja våldsutsatta kvinnor i olika samhällsfrågor. Läs mer på https://www.herhouse.se/

Insamling till förmån för Ukraina

En insamling bland personalen där företaget sedan tiodubblade summan som skänkts, resulterade i totalt 440 000 kr som skänktes till SOS Barnbyar och Läkare utan gränser.

 

imagefbneh.png