Vårberg

Olov Lindgren har tillsammans med en grupp andra fastighetsägare fått markanvisning att utveckla området vid Stångholmsbacken i Vårberg.

Stockholms stad har identifierat och valt ut områden runt om i Stockholm som är attraktiva att utveckla så att fler människor ska få plats att bo och verka i staden. Tillsammans med Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår Vårberg i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, med ambitionen att bygga en socialt hållbar stad som totalt ska resultera i över 4 000 nya bostäder.

På Stångholmsbacken planeras det totalt för cirka 330 nya lägenheter i varierande upplåtelseformer, samt en förskola. Olov Lindgren är ankarbyggherre i området vilket innebär att vi företräder de övriga byggherrarna i den inledande delen av detaljplaneprocessen. Vår del i projektet omfattar cirka 100 nya hyreslägenheter.

Stockholms stad bjuder in till samråd i slutet av april 2019. Då samlas synpunkter in från allmänheten och dessa bearbetas sedan inom ramen för projektet. Tidplanen för projektet styrs av stadens detaljplaneprocess och vi hoppas att inflyttning kan ske 2022.

Intill planområdet ligger två av Olov Lindgrens befintliga hyresfastigheter, en varav byggmästaren och byggherren Olov Lindgren själv byggde 1968 i samband med att Vårberg byggdes ut under 1960-talet.

Barnens synpunkter

I projektet har vi med hjälp av Arkitekturanalys Sthlm AB genomfört en dialog i form av gåturer i området med 100 skolbarn på Lillholmsskolan. Skolan ligger intill planområdet och många av barnen berörs direkt av planen. Barnen har gett sina synpunkter på sin närmiljö, både på skolgården och inom planområdet vid Stångholmsbacken. Dialogen är en del av en Integrerad barnkonsekvensanalys som Stadsbyggnadskontoret och Skärholmens kommundel tillämpar i nya planer.

På Stockholms stads webbplats Stockholm växer kan du läsa mer om utvecklingen av Stångholmsbacken och Fokus Skärholmen.

 

Illustrationer: Urban Minds

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Läs mer