Vårberg

Olov Lindgren har tillsammans med en grupp andra fastighetsägare fått markanvisning att utveckla området vid Stångholmsbacken i Vårberg.

Stockholms stad har identifierat och valt ut områden runt om i Stockholm som är attraktiva att utveckla så att fler människor ska få plats att bo och verka i staden. Tillsammans med Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår Vårberg i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, med ambitionen att bygga en socialt hållbar stad som totalt ska resultera i över 4 000 nya bostäder.

Stångholmsbacken - Trygga människor i en levande stadsmiljö

Olov Lindgren vill att de boende på Stångholmsbacken i Vårberg ska vara stolta över sin förort. Vi vill att de ska kunna bo här hela livet och uppleva förorten som sin hembygd. Vi vill öka tryggheten och trivseln med öppnare och mer levande miljöer. En stadsmiljö som är till för fotgängare och cyklister – inte bilister. En idag gles och otrygg miljö ska bli tät, levande och trygg. Vi vill helt enkelt åstadkomma en renässans för förorten där fokus verkligen är på de människor som bor och lever här.

I projektet Stångholmsbacken tar Olov Lindgren ett socialt och miljömässigt grepp på hållbart bostadsbyggande. Vi bidrar till att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö med torg, butiker, närservice och caféer i gatuplan. Bilarna blir sekundära och underordnas människornas behov av bättre livskvalitet. Parkeringsgaraget rivs och gångtunnlar och parkeringsdäck ovan jord tas bort. Istället bygger vi moderna, hållbara hyreslägenheter för människor i alla åldrar. Dessutom skapas en ny rofylld park med bland annat en spännande lekplats för barn.

Barnens synpunkter betyder mycket

Vår ambition är att barn och ungdomar på Stångholmsbacken får en stimulerande och trygg miljö att växa upp i. Därför har vi tillsammans med Arkitekturanalys Sthlm AB genomfört en dialog i form av gåturer i området med 100 skolbarn i årskurs 2 och 6 på Lillholmsskolan. Skolan ligger intill planområdet och många av barnen berörs direkt av byggplanen. Barnen har gett sina synpunkter på sin närmiljö, såväl vad gäller skolgården som övriga delar inom planområdet. Deras kloka tankar kommer att vara ett viktigt underlag för stadsbyggnadsnämnden i deras fortsatta beslutsprocess. I filmen beskrivs projektet och metoden för insamlandet av barnens synpunkter närmare.

Projektets gång

Olov Lindgren är ankarbyggherre för Stångholmsbacken och samordnar planarbetet för de cirka 685 nya lägenheter som totalt ingår i projektet. Vår del omfattar 121 nya moderna hyreslägenheter. Redan 2016 tog vi fram förslag på förtätning och utbyggnad av bostäder och lokaler i vårt eget bestånd i området. Stockholms stad bjuder in till samråd i slutet av april 2019. Då samlas synpunkter in från allmänheten och dessa bearbetas sedan inom ramen för projektet. Detaljplanen förväntas blir klar 2020 och förhoppningsvis kan vi kort därefter börja bygga. Vi hoppas att de första hyresgästerna kan börja flytta in 2023.

Är du nyfiken på Stångholmsbacken och vill veta mer om projektet? Kontakta gärna oss så berättar vi mer om våra planer för att göra Stångholmsbacken till en plats där människor bor och trivs hela livet.

På Stockholms stads webbplats Stockholm växer kan du läsa mer om utvecklingen av Stångholmsbacken och Fokus Skärholmen.

 

Illustrationer: Urban Minds

Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Läs mer

Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Läs mer