Projekt

Stockholm växer och befolkningen väntas öka med 1,6 miljoner människor de närmaste 15 åren. För att möta den snabba befolkningstillväxten i Stockholm behövs mer hyresbostäder. I samarbete med kommuner och andra byggherrar vill vi bidra till en hållbar stad där människor kan bo och trivas.