Ledarö 3

Just nu bygger vi ett nytt gårdshus och en tillbyggnad i kvarterets norra hörn. Totalt 30 nya hyresrättsbostäder tillskapas.

I samband med stambyte och renovering byggs ett nytt gårdshus och en tillbyggnad på befintligt hus. Totalt byggs 30 nya hyreslägenheter som bidrar till en ökad variation i lägenhetsbeståndet samt att kvarteret får ett komplement av tillgängliga bostäder.

Farsta är ett av Stockholms stads fokusområden där planer för utveckling av stadsdelsområdet finns. Fler bostäder, natur, kultur och kommunikationer är några av de saker som gör området attraktivt för vidare utveckling.

Olov Lindgren äger och förvaltar sedan lång tid tillbaka två fastigheter i Farsta och båda husen uppfördes av byggmästare Olov Lindgren i slutet av 1950-talet. Nu har vi fått chansen att tillföra ytterligare hyresrättslägenheter på en av fastigheterna.

Vår nybyggnation på Lysviksgatan i Farsta är ett av tre pilotprojekt inom Stockholms stad, där en så kallad byggaktörsdriven detaljplaneprocess har testats. Det har inneburit att Olov Lindgren har drivit processen, i samarbete med Vardag arkitekter, men med samma öppenhet och demokratiska styrning som när kommunen driver processer. 

Nybyggnationen sker i samband med renovering, ombyggnation och stambyte av den befintliga fastigheten. Projektet hade sitt första spadtag i november 2023. 

Fakta om projektet

Byggstart

2023

Inflytt

2026

Hyresrätter

30

Garageplatser

21

Arkitekt

Vardag

Kontakt

Erica Norling
Kundservice

Lena Öhrling
Kundförvaltare

Nikos Eirinis
Projektledare nyproduktion