Ledarö 3

Olov Lindgren har lämnat in ett förslag om ändring av detaljplan gällande att befintlig fastighet på Lysviksgatan 2, 34-50 kompletteras med ett nytt gårdshus och en tillbyggnad i kvarterets norra hörn.

Tillkommande bebyggelse föreslås i tre till fyra våningar med inredd vind. Totalt möjliggör planen för cirka 20 nya bostäder som bidrar till en ökad variation i lägenhetsbeståndet och att kvarteret får ett komplement av tillgängliga bostäder.

Förslaget har varit ute på samråd och de synpunkter som inkommit arbetas nu in i projektet. Granskning skedde 29 september - 26 oktober 2021.