Ledarö 3

Detaljplanen till Olov Lindgrens förslag gällande att befintlig fastighet på Lysviksgatan 2, 34-50 kompletteras med ett nytt gårdshus och en tillbyggnad i kvarterets norra hörn, har vunnit laga kraft.

Tillkommande bebyggelse föreslås i tre till fyra våningar med inredd vind och detaljplanen har vunnit laga kraft.

Totalt möjliggör planen för cirka 20 nya bostäder som bidrar till en ökad variation i lägenhetsbeståndet och att kvarteret får ett komplement av tillgängliga bostäder.