Organisation

Olov Lindgren äger och förvaltar alla sina fastigheter. I verksamheten finns cirka 90 medarbetare. Förvaltningen sker med hjälp av egen personal vilket betyder att vi alltid arbetar väldigt nära våra hyresgäster.I fastighetsvärdarnas dagliga arbete ingår att se om alla hus och åtgärda serviceanmälningar som kommer in från våra hyresgäster. Kundservice, som ingår i Affärsstöd, tar emot alla serviceanmälningar och ser till att de kommer till rätt person och avdelning.

Med korta beslutsvägar och engagerade medarbetare kan vi utföra åtgärder med snabb och personlig service samtidigt som vi hela tiden underhåller fastigheterna. Förvaltningsorganisationen är uppdelad på två områden: bostäder och lokaler, som i sin tur är fördelade på fem förvaltningsområden. Byggservice och det egna lagret i Västberga är stödfunktioner till fastighetsvärdar och förvaltare. 

Företagsledning

Sven Renström är vd, och i ledningsgruppen ingår även Henrik Spännare – chef Kommersiell förvaltning, Anders Fagerkrantz– fastighetschef Förvaltning bostäder, Andreas Mårtenson – ekonomichef, Jeanette Ljungberg – kommunikationsansvarig, Henrik Litsander - chef Affärsstöd förvaltning.