Säga upp hyresavtal på lägenheten

Uppsägningstider kan variera mellan olika typer av hyresobjekt. I hyresavtalet kan du läsa vad som gäller. Vid uppsägning ska hyresavtalet sägas upp skriftligen och undertecknas av samtliga som står på kontraktet.

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader som räknas från närmaste månadsskifte efter det att vi fått uppsägningen, om vi till exempel får uppsägningen den 11 februari räknas uppsägningstiden från den 1 mars och hyresavtalet upphör då att gälla den 31 maj. Uppsägningsblankett hittar du här intill.

Vid dödsbo gäller särskilda regler

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid, men då ska uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit, annars gäller de vanliga tre månaderna. För att uppsägningen av dödsboet ska vara giltig krävs det att samtliga dödsboägare har skrivit under uppsägningen. Dödsfallsintyg från Skatteverket ska skickas in tillsammans med uppsägningen.

Inom ett par veckor får du en bekräftelse av oss. I den får du även information om besiktning, visning för ny hyresgäst, städning och hur nycklarna ska återlämnas till oss.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Kom även ihåg att meddela bank, försäkringsbolag, läkare, arbetsgivare, tidningar, vänner och bekanta.

Telefon, internet och digital-tv

Kontakta din telefonoperatör för att flytta ditt abonnemang. Detsamma gäller för internet och om du har extra digitala tv-kanaler utöver vårt grundutbud från Com Hem.

El

Elabonnemanget säger du upp hos Ellevio som är nätägare. Om du har köpt el från någon annan leverantör, glöm inte att säga upp det abonnemanget där.