Visselblåsning

Det är av största vikt att vi inom Olov Lindgren strävar efter korrekt hantering av såväl medarbetare som allmänheten och att vi iakttar god etik. För rapportering av oegentligheter eller missförhållanden utgår vi ifrån den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft 17 december 2023.

Visselblåsarlagen avser rapportering av missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang där det finns allmänintresse att det kommer fram.

Vi har en visselblåsartjänst som hanteras av SRS Security, där medarbetare (anställda, arbetssökande, praktikanter, konsulter, volontärer och andra personer som i arbetssammanhang haft relation till oss) kan rapportera misstankar om missförhållanden.

Följ länken https://vissla.srsgroup.se/olovlindgren för att komma till visselblåsartjänsten.