Vad säger våra hyresgäster

Många av våra hyresgäster har bott länge hos oss. En del har vuxit upp i något av våra hus och när det blivit dags att flytta hemifrån har de fortsatt att vara hyresgäster hos oss i en egen lägenhet. Det finns en grundläggande omtanke om hyresgästerna och deras behov och för att ta reda på hur nöjda de är gör vi årliga kundundersökningar.

Undersökningen genomförs årligen där hälften av bostadshyresgästerna tillfrågas varje år och kommersiella hyresgäster, med större lokaler än 50 kvadratmeter, tillfrågas vartannat år. Hyresgästerna svarar på frågor om hur de upplever sitt boende/lokal, service samt övriga frågor som rör bland annat hållbarhet, profil och information. 

Införande av kundservice

Under 2017 införde Olov Lindgren en central kundservice. Det medförde en del förändrade rutiner och arbetssätt hos såväl medarbetarna som hos hyresgästerna. Den stora skillnaden är att alla ärenden tas emot och fördelas av kundservice. Tidigare tog våra fastighetsvärdar emot alla serviceanmälningar direkt, oftast via telefon. Eftersom fastighetsvärdarna inte tar emot lika många telefonsamtal kan de i stället ägna större delen av sin arbetstid till att ta hand om våra hus och hyresgäster. Resultatet visar att våra hyresgäster har uppskattat förändringen.

Resultat bostäder 2018 - ökning inom trygghet och bemötande 

Serviceindex har 2018 ökat till 87,6 % nöjda hyresgäster (85,7 % föregående mätning). ”Ta kunden på allvar” och ”trygghet” var de delar som bidrog till den största ökningen. På samtliga frågor, bland annat ”mailhantering”, ”kontakt med Olov Lindgren”, ”bemötande” och ”hur Olov Lindgren hållit sina löften” förbättrades resultaten avsevärt.

I parametern trygghet finns frågor som rör bland annat belysning, säkerhet mot inbrott samt personlig trygghet i huset och i området. Även här har resultaten visat att hyresgästerna upplever större grad av trygghet än föregående år.

Produktindex visar näst intill samma resultat som förra året, 81,2 % (81,8%) med undantag för en liten nedgång för frågorna som handlar om temperatur och ventilation i lägenheten. En förklaring till det är den extrema värmebölja som överraskade och påverkade oss alla sommaren 2018.

Utöver service- och produktindex innehåller enkäten frågor om exempelvis profil och om man uppfattar att man får valuta för hyran. Närmare 98 % trivs och kan rekommendera Olov Lindgren som värd. Resultaten i samtliga delfrågor inom det här området har ökat markant. 91 % anser dessutom att de får valuta för hyrespengarna. Mycket glädjande resultat! 

Resultat lokaler 2018 - allmänna utrymmen har förbättrats

Serviceindex visar ett fortsatt högt resultat, 87,3 % med en liten ökning från föregående undersökning. Produktindex visar fortsatt en hög nöjdhet där 78,5 % av hyresgästerna trivs bra eller mycket bra i sina lokaler. En tydlig ökning har skett gällande trivseln i allmänna utrymmen och utemiljön: 86,3 % (82,1 %).

Svarsurval hur Olov Lindgren kan beskrivas

Bra och snabb husvärd vid frågor och problem – Löser problem som uppkommer snabbt och enkelt – Känns som om inget är något problem, kan vara tack vare husvärden – Lagom hyresnivå. Vet att det inte är tre ord men i alla fall 3 påståenden.
Bostadshyresgäst
1) Valuta för pengarna
2) Trevlig service
3) Bra standard på lägenheterna
Bostadshyresgäst
Trygg, bra bemötande, mån om både boende och hyresgäster.
Lokalhyresgäst
Flexibla, serviceminded, trevliga
Lokalhyresgäst
Hjälpsamma, seriösa och nytänkande
Lokalhyresgäst