Vad säger våra hyresgäster

Många av våra hyresgäster har bott länge hos oss. En del har vuxit upp i något av våra hus och när det blivit dags att flytta hemifrån har de fortsatt att vara hyresgäster hos oss i en egen lägenhet. Det finns en grundläggande omtanke om hyresgästerna och deras behov och för att ta reda på hur nöjda de är gör vi årliga kundundersökningar.

Undersökningen genomförs årligen där hälften av bostadshyresgästerna tillfrågas varje år och kommersiella hyresgäster, med större lokaler än 50 kvadratmeter, tillfrågas vartannat år. Hyresgästerna svarar på frågor om hur de upplever sitt boende, service samt övriga frågor som rör bland annat hållbarhet, profil och information. 2017 var det endast bostadshyresgäster som deltog i undersökningen.

Införande av kundservice

Under 2017 införde Olov Lindgren en central kundservice. Det medförde en del förändrade arbetssätt. Tidigare tog våra fastighetsvärdar emot alla serviceanmälningar direkt, oftast via telefon. När nu kundservice istället tar emot och fördelar ärenden har fastighetsvärdarna fått mer del av sin arbetstid att ta hand om hyresgäster och våra hus. Att göra förändringar kräver tålamod och engagemang, inte bara hos oss själva, utan hos våra hyresgäster. Därför var det särskilt intressant att se resultatet av NKI-undersökningen denna gång.

Resultat bostäder 2017

Glädjande kan vi konstatera att Serviceindex är näst intill oförändrat sedan förra året med 86 procent nöjda hyresgäster. Inom serviceindex ingår bland annat frågor som "komma fram på telefon", "telefontider", "få tag på rätt person" samt "kontakt med rätt person" där vi i alla delfrågor har fått högre än eller samma resultat som tidigare.

Vi har också arbetat aktivt med information, vilket också visar goda resultat. De senaste fyra åren har vi förbättrat oss när det gäller "information i fastigheten" från 84 procent till 92 procent nöjda hyresgäster.

Resultat lokaler 2016

Serviceindex för lokaler visar samma resultat som i föregående mätning (2014), 86 procents nöjdhet. Ett relativt gott resultat men utrymme för förbättringar finns naturligtvis. Ett område som förbättrats avsevärt är Lokalen, där bland annat Trivsel och Underhåll ingår. Resultatet har ökat från 75 procent till 78 procent.

Svarsurval hur Olov Lindgren kan beskrivas

Bra och snabb husvärd vid frågor och problem – Löser problem som uppkommer snabbt och enkelt – Känns som om inget är något problem, kan vara tack vare husvärden – Lagom hyresnivå. Vet att det inte är tre ord men i alla fall 3 påståenden.
Bostadshyresgäst
1) Valuta för pengarna
2) Trevlig service
3) Bra standard på lägenheterna
Bostadshyresgäst
Trygg, bra bemötande, mån om både boende och hyresgäster.
Lokalhyresgäst
Flexibla, serviceminded, trevliga
Lokalhyresgäst
Hjälpsamma, seriösa och nytänkande
Lokalhyresgäst