Vad säger våra hyresgäster

Många av våra hyresgäster har bott länge hos oss. En del har vuxit upp i något av våra hus och när det blivit dags att flytta hemifrån har de fortsatt att vara hyresgäster hos oss i en egen lägenhet. Det finns en grundläggande omtanke om hyresgästerna och deras behov och för att ta reda på hur nöjda de är gör vi kontinuerliga kundundersökningar.

Vartannat år genomför vi en undersökning där vi frågar samtliga bostads- och lokalhyresgäster om hur de upplever sitt boende/sin lokal, service samt överiga frågor som rör bland annat hållbarhet, profil och information.

Resultat bostäder 2022 - höga betyg inom information, service och avfallssortering

Vi tycker att det är viktigt med information och att våra hyresgäster ska veta vad som händer i fastigheterna där de bor. Därför är vi mycket stolta över att vi fick högsta betyg av samtliga fastighetsbolag som var med i undersökningen, när det kommer till just information.

Ett område där vi ligger i topp och långt över branschmedelvärdet, är hur hyresgästerna tycker att vi levererar service. Inom alla delar; Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs, fick vi höga betyg.

Ett annat område där vi fått höga betyg är möjligheten för hyresgästerna att sortera sitt avfall. Det är extra roligt eftersom vi haft egna högt ställda mål inom just detta område. 2023 blir det till exempel obligatoriskt för samtliga fastighetsägare att ge möjlighet till matavfallssortering, något som vi nästan var i mål med redan i slutet av 2021.

Dessutom svarade 96 % att de trivs och att de kan rekommendera Olov Lindgren som värd. Mycket glädjande resultat! 

Resultat lokaler 2022 - stor ökning på tillgänglighet och information

Våra lokalhyresgäster har gett oss mycket höga betyg i området Hjälp när det behövs. Där ligger vi på 10,4 % över branschmedelvärdet och är en av de bästa i branscen.

Glädjande är också att vi ligger så högt som 20 % över branschmedelvärdet när det kommer till att informera om vad som händer i fastigheterna.

På Benchmark Event korades vi också till vinnare av Kundkristallen för högsta serviceindex - lokal.

Svarsurval hur Olov Lindgren kan beskrivas

Fenomenala på alla sätt. Vår fastighetsskötare är en otrolig person som är på plats på bara någon timme vid de fåtal tillfällen vi haft problem.
Lokalhyresgäst
Engagerade, lyhörda, tillgängliga
Bostadshyresgäst
Ni har supertrevlig och proffsig personal
Bostadshyresgäst
Tillgängliga, bra service, snabb återkoppling
Bostadshyresgäst
OUTSTANDING - vår fastighetsskötare är otrolig på alla sätt och vis och bästa personen för sitt jobb.
Lokalhyresgäst