Miljömål

Vi behöver alla ta ansvar för vår planet och vi arbetar ständigt mot högt uppsatta miljömål. Som långsiktig fastighetsägare har vi stor möjlighet att påverka och ta ansvar. Redan idag finns stora möjligheter för våra hyresgäster att sortera sitt avfall och vi har även kommit en bra bit på väg när det gäller att minska utsläppen i vår fordonsflotta.

Miljömål för våra bilar

Hantverksbilar - Vi strävar mot att alla bilar som fastighetsvärdar, drifttekniker och hantverkare använder ska vara el- eller gasbilar före 2023. I början av 2022 har vi 29 bilar varav 26 av dessa är fossilfria. 

Förmånsbilar - Målet är att alla våra 18 förmånsbilar ska vara fossilfria före 2025. I dag är tio av dessa miljöbilar och ytterligare fem kommer att bytas ut under 2022.

imageh4axc.png

Tjänstebilsutmaningen - Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland där utsläppen från inrikestransporter ska minskas med 70 % fram till 2030, jämfört med 2010. Vi kan bidra med vår egen fordonsflotta och har därför valt att gå med i Tjänstebilsutmaningen. Det innebär att vi endast köper in miljöbilar som inte släpper ut mer än max 60 g koldioxid/km.

Leverantörstransporter - Vi har även börjat en resa mot att ställa högre krav på våra leverantörer och deras transporter. För att även dessa ska utföras fossilfritt skriver vi nu nya ramavtal med våra leverantörer där kraven ingår.

Elcyklar - Totalt har vi sju elcyklar som många av våra fastighetsvärdar väljer att ta sig runt på i stället för att köra bil.

 

 

Miljömål för avfall

Plast - Så gott som alla våra 116 fastigheter har möjlighet till plaståtervinning. 

Mätning av byggavfall - Vårt mål har varit att kunna föra statistik över vårt byggavfall, vilket vi numera gör. Statistik samlas in både från våra stora ombyggnationer som till exempel stambyten men även vid mindre ombyggnationer som lokalanpassningar. När vi samlat in tillräckligt mycket statistik kommer vi sätta nya mål mot att minska byggavfallet.

Matavfall - I Stockholms stad blir det 2023 obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Vårt mål är att alla våra bostadsfastigheter ska ha möjlighet till sortering redan innan slutet av 2021. Under 2020 hämtade vi hela 38 000 kg matavfall, vilket var sex gånger så mycket som under 2019. Mängden sorterat matavfall ökar hela tiden, dels för att fler och fler sorterar men också för att antalet fastigheter där möjlighet till sortering finns ökar.