Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligast frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kundservice.

1
Får jag renovera själv?
SVAR: Ommålning och tapetsering får utföras men måste göras yrkesmässigt (annars kan man bli debiterad för skadan vid avflyttning). Kontakta alltid din förvaltare innan du gör någon åtgärd. Man får inte påverka el, vvs-installationer samt ytskikt såsom kakel, klinker och golv.
2
Hur får jag inloggningsuppgifter till "mina sidor"?
SVAR: Bostadshyresgäster, dvs den person som står på hyresavtalet, loggar in med hjälp av sitt BankID. Lokalhyresgäster loggar in med sitt organisationsnummer och avtalsnummer.
3
Varför kan inte min fru/man/sambo boka tvättstugan på Mina sidor?
SVAR: Endast den/de som står på hyreskontraktet kan logga in på Mina sidor och boka tvättstuga där. På displayen utanför tvättstugan eller via tvättstuge-appen kan båda göra bokningar. Vill du ladda ner appen söker du på "Aptus bokning", den är grön med ett vitt nyckelhål och heter "Bokning".
4
Hur gör jag för att ställa mig i bostadskö hos Olov Lindgren?
SVAR: Vi har ingen egen bostadskö, istället hänvisar vi till Stockholm stads Bostadsförmedling dit vi lämnar våra lediga lägenheter.
5
Hur gör jag om min granne stör kvälls- eller nattetid och jag inte kan få kontakt med hen?
SVAR: Om det gäller ljudliga störningar kontakta Störningsjouren, tel 08-568 214 00 (du kan vara anonym). Är det störningar i form av bråk eller misshandel, kontakta polisen.
6
Hur länge får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
SVAR: Ska du prova på sambolivet kan du hyra ut din lägenhet upp till ett år. Ska du tillfälligt arbeta/studera på annan ort får du hyra ut i andra hand, men det ska styrkas med intyg. Kontakta uthyraren i din fastighet.
7
Jag har tappat bort min hyresavi, hur gör jag för att betala hyran?
SVAR: Logga in på Mina sidor, där finns dina hyresavier med ocr-nummer digitalt. Annars kontakta kundservice.
8
Har ni haft en egen bostadskö?
SVAR: Sedan ett tiotal år har vi inte haft någon aktiv administration av vår tidigare intressentlista för bostäder, utan istället hänvisat till Stockholms stads bostadsförmedling. Intressentlistan var omfattande och hade med tiden blivit omöjlig att hålla aktuell med relevanta uppgifter på sökande. Under 2018 stramades reglerna kring personuppgifter upp genom bestämmelserna enligt GDPR och då fann vi att vi inte hade någon legal rätt att spara dessa personuppgifter. Eftersom det dessutom hade varit gratis att teckna sig som intresserad av hyresrätt hos Olov Lindgren såg vi det inte som naturligt att dessa skulle bli prioriterade enligt samma ordning som gäller för Bostadsförmedlingen, som är avgiftsbelagd. Därför beslutade vi att administrationen av intressentlistan skulle upphöra. Vi har ett mycket bra samarbete med Bostadsförmedlingen och genom det säkerställer vi att förmedlingen av lägenheter sker enligt fastställda riktlinjer. För att anmäla dig till Bostadsförmedlingens bostadskö eller söka lediga lägenheter, gå in på https://bostad.stockholm.se/
9
Kan jag se vilken plats jag har i den interna byteskön?
SVAR: Nej, det styrs från Olov Lindgren. Vi ser vilken plats den sökande har först när vi har en lägenhet att förmedla.
10
Kan man skriva med en person på hyresavtalet i efterhand?
SVAR: Nej.
11
Måste jag ha hemförsäkring?
SVAR: Du bör ha en hemförsäkring eftersom det ger dig skydd i det fall något inträffar i din lägenhet. Har du ingen hemförsäkring får du stå för alla kostnader som skadan medför i lägenheten och resten av fastigheten. Hemförsäkring tecknar du själv hos ditt försäkringsbolag.
12
Vad är ett akut fel?
SVAR: Fel som riskerar allvarlig skada på fastigheten eller risk för personskada. Vid brand och olycksfall ringer du alltid 112.
13
Var anmäler jag akuta fel som uppstår?
SVAR: Du ringer vårt journummer 08-690 25 90 dygnet runt. På dagtid vardagar svarar vår kundservice och övrig tid svarar Jourmontör/Securitas.
14
Var hittar jag avtalsnumret?
SVAR: På hyresavtalet, på hyresavin som du har fått i din brevlåda eller på Mina sidor.
15
Var hittar jag Lantmäteriets lägenhetsnummer som jag behöver för att folkbokföra mig på en adress?
SVAR: Det är ett 4-siffrigt nummer som finns på utsidan av lägenhetsdörren.
16
Det är kallt inne, vad beror det på?
SVAR: När årstiderna växlar och utetemperaturen går upp eller ner jobbar värmesystemet i huset för fullt. Särskilt under hösten kan detta märkas extra mycket. Nätterna kan vara kalla och dagarna varma och det kan upplevas kallt inomhus. Det tar någon eller några dagar innan systemet hittar rätt värmenivå.