Vision och kärnvärden

Vår ledstjärna i det dagliga arbetet är företagets vision - den målbild som vi gemensamt strävar efter. Visionen och kärnvärdena är tätt sammankopplade, de bildar ett slags ramverk för allt vi gör inom företaget.

Vision

Vår vision är hållbara miljöer där människor känner tillit till varandra.

Visionen ger en bild av vad vi på Olov Lindgren långsiktigt vill uppnå med vår verksamhet och den fyller en funktion som ledstjärna och kompass. 

Mission

Som långsiktig fastighetsägare tar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Vi vill bidra till en klimatsmart stad.

Med vår mission vill vi sprida stolthet och visa att den handlar om hur vi bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Kärnvärden

För oss på Olov Lindgren är vår gemensamma värderingsgrund viktig. Tillsammans har vi arbetat fram våra kärnvärden som vi vill ska genomsyra alla delar i vår verksamhet. Vi har fyra kärnvärden som bygger på fyra begrepp och till varje begrepp finns förhållningssätt som beskriver hur vi lever våra kärnvärden i vardagen.

 

Engagemang Med personligt engagemang och affärsmässighet skapar vi arbetsglädje och rätt kvalitet.
Omtanke Vi visar omtanke genom att vara tydliga och professionella samtidigt som vi är lyhörda och stöttande. Det ger nöjda hyresgäster och medarbetare.
Långsiktighet Olov Lindgren är en långsiktig ägare och vi behåller därför våra fastigheter. Långsiktigheten är viktig för en hållbar utveckling.
Utveckling Vi vill bidra till utveckling inom de områden vi verkar. Vi ser positivt på förändring som leder till förbättring.