Karriär

För Olov Lindgren är det viktigt att medarbetarna trivs och känner sig trygga på jobbet. I ett öppet och vänligt arbetsklimat presterar vi bättre, vi har roligare och vi får nöjdare hyresgäster.

Omsättningen på personal är låg och NMI-resultatet är högt, det ser vi som tecken på att vi arbetar på ett bra företag med trivsam miljö.

Nöjda medarbetare

Ett sätt att mäta temperaturen på arbetsplatsen är genom de NMI-undersökningar som vi genomför vartannat år. Den senaste medarbetarundersökningen gjordes hösten 2019. De senaste årens resultat visar på kontinuerliga förbättringar. 

Det totala NMI-indexet ökade till 4,5 för 2019 från 4,4 (2017) och 4,1 (2015). Sedan föregående undersökning 2017 har vi fokuserat på tre förbättringsområden där samtliga gjorde en markant förbättring. Resultatet visar inom de olika delfrågorna också att den övergripande trivseln och motivationen är mycket hög.

Mål 2017 2019
Företagets ledning följer upp beslut och tidplaner 70 % 85 %
Ledarskap - närmaste chef 78 % 83 %
Nolltolerans - felaktigt behandlad Fanns och finns kvar Fanns men finns inte kvarYrkesroller

På Olov Lindgren finns många olika typer av yrkesroller representerade. Här ser du de olika rollerna och vad de i stora drag innebär.

Fastighetsvärdar: Har daglig kontakt med våra hyresgäster; informerar om händelser i huset, föra dialog om behov och önskemål är bland annat en del av arbetsuppgifterna. Utför skötsel och underhåll av fastigheterna.

Förvaltare: Har tekniskt och ekonomiskt ansvar för fastigheterna. Kontinuerliga kontakter med våra hyresgäster kring behov och önskemål. Personalansvar för fastighetsvärdar.

Uthyrare bostäder: Hyr ut bostäder, handlägger bytesansökningar, andrahandsansökningar och störningar.

Uthyrare lokaler: Arbetar med uthyrning av lokaler med allt från bearbetning av kunder, förhandling, upprättande av hyreskontrakt till medverkande i lokalanpassningen. Hyr också ut bostäder där sådana finns i de kommersiella husen.

Ansvarig evakuering & samråd: Bostadsuthyrning och evakuering vid stambyten är ansvarsområden. Juridiskt sakkunnig och föredrar/biträder i hyresnämnden.

Hyresgästkoordinator: Kontaktperson till hyresgäster vid stamrenoveringsprojekt. Samordnar, koordinerar och administrerar alla praktiska detaljer till stöd för hyresgästerna.

Drifttekniker: Ser till att lokaler och bostäder håller god inomhuskomfort och att fastigheternas energiförbrukning optimeras. I arbetsuppgifterna ingår underhåll, drift och skötsel av installationer och driftutrymmen.

Logistik/lager: Ansvarar för lagret på Elektravägen i Västberga. Beställning, uppföljning av leverans, lagerhållning av reservmaterial och profilkläder är huvudsakliga arbetsuppgifter.

Byggservice: Utför reparationer, underhåll och snickeriarbeten.

Arbetsledare byggservice: Är arbetsledare för byggservice-gruppen.

Koordinator Affärsstöd förvaltning: Brett arbetsområde som bland annat innefattar  administration av avdelningens policyer, mallar och processer. Mindre projekt.

Projektledare: Tar fram kalkyler och underlag vid hyresgästanpassningar, stamrenoveringar och nyproduktion. Samordnar entreprenörer och projektleder renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Biträdande projektledare: Upprättar olika typer av kalkyler vid stamrenoveringar. Genomför bland annat inköp och upprättar anbudsförfrågan.

Energi- och installationsansvarig: Ansvarar för de tekniska systemen vid stamrenoveringar i fastigheterna.

Fastighetschef bostäder: Övergripande personalansvar inom sin avdelning och för resultat och underhåll i fastigheterna. 

Kommunikationsansvarig: Intern och extern kommunikation där utveckling av intranät och webb är centrala. Stöd till övrig verksamhet i kommunikationsfrågor.

Ansvarig nyproduktion: Initierar och planerar nybyggnadsprojekt. Har hand om tidiga skeden med allt från idé, markanvisning och projektering ingår.

Vd: Ansvarar för företagets totala resultat och utveckling.

Chef Affärsstöd förvaltning: Ansvarar för hyresförhandlingar, systemägare för hyresadministrationssystem och förvaltningssystem. Chef för kundservice, bostadsuthyrare, hyrescontroller och hyresadministratör.

Ekonomichef: Ansvarar för bolagets finansiering och ekonomiska styrning.

Controller: Ansvarar för företagets system för budget och prognoser. Analyserar och följer upp.

Hyrescontroller/hyresadministratör: Ansvarar bl a för avisering av hyror, påminnelser, inkasso, autogiro och depositioner.

Ekonomiassistent: Arbetar med kund- och leverantörsreskontra.

HR/Personal: Ansvarar för löneutbetalningar och ger HR-stöd till chefer och ledning. Arbetar med företagshälsovården samt övrig personaladministration.

Redovisningsansvarig: Ansvarar för koncernens redovisning och årsboksslut. Ansvarar även för momsredovisning, avstämningar och skattedeklarationer.

Kundservice/reception: Ger service till hyresgäster och besökande gäster. Tar emot, registrerar och fördelar serviceanmälningar.

Energiansvarig: Genomför energianalyser, energiuppföljning och söker hållbara tekniska energilösningar.