Nycklar och lås

Lås- och nyckelsystem varierar från hus till hus. Det beror på att våra fastigheter har olika karaktär och ålder. Vissa fastigheter har digitala låssystem till de allmänna utrymmena och andra fastigheter har traditionella nyckelcylindrar.

Du kvitterar ut nycklar till nya lägenheten och allmänna utrymmen hos fastighetsvärden på inflyttningsdagen efter kl 12:00. Vissa lägenheter har sju- eller niotillhållarlås. Samtliga nycklar kvitteras mot uppvisande av id-handling. Om du avslutar ditt hyresavtal måste du lämna tillbaka samma antal nycklar. För din trygghet byter vi cylindern till lägenheten om cylindern inte har spärrade nycklar. Du får göra extranycklar till din lägenhet och då behöver du kontakta Kundservice för att få hjälp.

Kontakta Kundservice om du skulle tappa bort en nyckel så kan fastighetsvärden avgöra vilken typ av låssmedshjälp som behövs. 

Vi övergår allt eftersom från den traditionella portnyckeln till en elektronisk låsbricka i våra hus. Den stora fördelen med elektroniska lås är höjd säkerhet och trygghet. Det betyder att porten är låst dygnet runt och endast boende som bor i porten har behörighet. Varje lägenhet får ett antal brickor. Vill du köpa fler kontaktar du Kundservice. Om du skulle tappa en bricka, hör av dig direkt till oss så att vi kan spärra den.

När du flyttar

När du flyttar ska du lämna tillbaka alla nycklar, även de du själv eventuellt har kopierat. Glöm inte bort att även lämna tvättstuge- och förrådsnycklar samt nycklar till eventuell bilplats. Nycklar som inte återlämnas debiteras i efterhand. Nycklarna lämnas till din fastighetsvärd senast kl 12:00 första vardagen efter att ditt hyresavtal har upphört.  

Säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr ger ett tryggare och säkrare boende. Hos vissa försäkringsbolag kan den ge rabatt på hemförsäkringen. Att ha en säkerhetsdörr ger ett bättre skydd mot inbrott, brand och andra otrevligheter. För prisuppgift och beställning kontaktar du ansvarig förvaltare för aktuell fastighet. När vi installerat din dörr kommer din hyra att justeras.