Miljörum

Att vi återvinner avfall är en självklarhet, det är en naturlig del av vår vardag. Sorteringsmöjligheterna ser dock lite olika ut från hus till hus. Det beror på att alla fastigheter har olika förutsättningar för källsortering.

Elektronik och farligt avfall

Elavfall måste alltid återvinnas vid speciella återvinningsstationer runt om i staden. Läs mer om miljöstationer på Stockholms stads hemsida.

Mobil miljöstation

Den mobila miljöstationen hämtar farligt avfall på olika platser runt om i staden på särskilda tider. Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats, Där kan du anmäla dig så att du får sms-påminnelser när miljöstationen kommer till en plats nära dig.

Matavfall och återvinning 

Cirka 35 procent av alla matrester kastas och i stället kan dessa sorteras och komma till användning igen. Utsorterat matavfall transporteras till biogasanläggningen där det får nytt liv genom att omvandlas till biogas och biogödsel. På Stockholm Vatten och Avfall kan du läsa mer om hur du sorterar ditt matavfall.

Stockholms stad har beslutat att det år 2023 blir obligatoriskt för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall. Varför vänta, vår ambition är att kunna erbjuda alla våra hyresgäster möjligheten till detta mycket tidigare och vi har redan börjat vår resa. I dag har 16 fastigheter av 112 denna möjlighet och ambitionen är att under 2020 införa det i 40 fastigheter till, för att sedan under 2021 ha nått målet - att samtliga av våra fastigheter ska ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall två år innan Stockholms stads krav träder i kraft.

Men vi nöjer oss inte med detta.

Återvinning för oss har länge varit en självklarhet men nu lägger vi ner ännu mer resurser för att få till en enhetlighet och möjligheter för fler fraktioner. De flesta fastigheter har ett miljörum med bred sortering men vårt mål är att kunna erbjuda full sortering i de flesta av våra miljörum. Ett stort fokus är att sortering för plast ska finnas så att vi kan återvinna det i stället för att den hamnar tillsammans med blandsopor för förbränning. 

Genom att återvinna det mesta av vårt avfall kan vi tillsammans med våra hyresgäster spara på jordens resurser och minska vår klimatpåverkan.