Miljörum

Att vi återvinner avfall är en självklarhet, det är en naturlig del av vår vardag. Sorteringsmöjligheterna ser dock lite olika ut från hus till hus. Det beror på att alla fastigheter har olika förutsättningar för källsortering.

Vilka utrymmen som finns och tillgängligheten i husen avgör vilka sorteringsmöjligheter vi kan ha. Äldre hus till exempel har ofta inte så stora utrymmen för återvinningsrum. 

Elavfall måste alltid återvinnas vid speciella återvinningsstationer runt om i staden. Läs mer om miljöstationer på Stockholms stads hemsida.

Mobil miljöstation

Den mobila miljöstationen hämtar farligt avfall på olika platser runt om i staden på särskilda tider. Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats, Där kan du anmäla dig så att du får sms-påminnelser när miljöstationen kommer till en plats nära dig.