Hyresgästanpassning av lokaler

Olov Lindgren har en egen byggservice-avdelning som utför hyresgästanpassningar av lokaler, reparationer och underhåll i våra fastigheter. Byggservice består av en projektledare, arbetsledare och ett team av hantverkare med olika inriktningar.

Byggservice är en servicefunktion för våra fastighetsvärdar och förvaltare. Reparationer och underhåll utförs kontinuerligt medan lokalanpassningar sker i samband med nyuthyrning eller omförhandling.

Lokalanpassningar utförs med egna hantverkare i samarbete med externa entreprenörer som företaget samarbetar med. Omfattning och utförande beslutas av förvaltare i samråd med lokalhyresgäst. Uthyrare och fastighetsvärd är involverade i processen.

Är du hyresgäst hos oss och önskar mer information om hyresgästanpassning, kontakta ansvarig förvaltare för din fastighet. Kontaktuppgifter hittar du under Våra fastigheter eller under Vi som jobbar här.