Överlåtelse av hyreskontrakt på lägenhet

Hyreslagen beskriver vilka regler som gäller för överlåtelse av lägenhet. En hyresgäst har möjlighet att överlåta lägenheten till make, maka, sambo eller myndiga barn när man själv inte har för avsikt att bo kvar i lägenheten, på grund av exempelvis en skilsmässa eller nytt arbete på annan ort.

Vill du överlåta lägenheten måste ni styrka att ni haft ett gemensamt hushåll under ett antal år enligt § 34 i hyreslagen och att lägenheten även varit den enda stadigvarande bostaden för er båda. Det räcker inte med att man varit inneboende och skriven på adressen. Personen du vill överlåta till ska vara skötsam och ha en ordnad ekonomi som uppfyller våra ekonomiska kriterier för godkännande.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ditt hyreskontrakt. Det gäller även en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mormor. En hyresrätt kan inte heller ingå i ett testamente.

Vill du överlåta din lägenhet fyller du i vår digitala andrahandsansökan, alla uppgifter fylls i digitalt och du behöver BankID för att signera.
Har du inte möjlighet att signera med bankID kontakta din uthyrare för blankett.

Skilsmässa

Vid skilsmässa ska en kopia på ansökan om äktenskapsskillnad bifogas. Den ska vara ankomststämplad hos tingsrätten med kvitto på betald ansökningsavgift.