Ekonomisk information

Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 112 hyresfastigheter i Stockholm.

Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.

Nyckeltal201920182017
Nettomsättning, Tkr 721 207 689 391 664 539
Driftnetto, Tkr 379 329 363 103 361 795
Resultat efter finansiella poster, Tkr 218 568 199 623 205 516 
Balansomslutning, Tkr  4 927 967 4 860 680 4 641 930 
Driftnetto kr/kvm 1 027 983 997
Överskottsgrad (%)  52,6 52,7 54,4
Uthyrningsgrad, area (%) 97,8 98,6 98,4
Räntetäckningsgrad, ggr  6,5 5,8 5,4
Totalavkastning (%)  14,5 12,8 3,8