Ekonomisk information

Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 111 fastigheter i Stockholm.

Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.

Nyckeltal2016
Nettomsättning, Tkr 646 855
Driftnetto, Tkr 341 622 
Resultat efter finansiella poster, Tkr 188 517 
Balansomslutning, Tkr  4 571 903 
Driftnetto kr/kvm 941
Överskottsgrad (%)  52,8 
Uthyrningsgrad, area (%) 98,8
Uthyrningsgrad, hyra (%) 98,6
Rämtetäckningsgrad, ggr  4,7 
Totalavkastning (%)  11,7