Ekonomisk information

Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 112 hyresfastigheter i Stockholm.

Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.

Nyckeltal201820172016
Nettomsättning, Tkr 689 391 664 539 646 855
Driftnetto, Tkr 363 103 361 795 341 622 
Resultat efter finansiella poster, Tkr 199 623 205 516 188 517 
Balansomslutning, Tkr  4 860 680 4 641 930 4 571 903 
Driftnetto kr/kvm 983 997 941
Överskottsgrad (%)  52,7 54,4 52,8 
Uthyrningsgrad, area (%) 98,6 98,4 98,8
Räntetäckningsgrad, ggr  5,8 5,4 4,7 
Totalavkastning (%)  12,8 3,8 11,7