Fiber och bredband

Vi förbereder just nu för att installera ett öppet bredbandsnät i våra fastigheter. Via det nya öppna bredbandsnätet kommer du att kunna få upp till 1 000 Mbit/s internet, telefoni och IPTV med möjlighet till HDTV och olika kanalpaket. Du kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud.

Anslutningen till det nya öppna bredbandsnätet och den ökade valfriheten inom bredband, TV och telefoni innebär en standardhöjning av lägenheten.

Tidplan

Installationerna sker succesivt i fastigheterna och kommer att pågå under 2020-2021.

Samarbetspartner

Vår samarbetspartner i detta är iTUX och de kommer att driva det öppna bredbandsnätet. iTUX hjälper även till med att svara på frågor under projektets gång.   

Mer information samt vanliga frågor och svar hittar du här https://olovlindgren.itux.se/