Renovering och ombyggnation

Som hyresgäst är det vanligt att ha många frågor och funderingar inför en renovering och ombyggnation. Innan renoveringar startar informerar vi på möten i grupp och individuellt samt i informationsblad. Här vill vi ge en inblick i hur ombyggnationer och renoveringar genomförs.

När det är dags för renovering

För att anpassa bostäderna efter rådande normer och krav, behöver vi renovera husen. Vissa ombyggnationer kan också bli aktuella. Det handlar ofta om tillgänglighetsanpassning av badrum/wc och kök. Vi försöker så gott det går att samplanera dessa anpassningar med byte av stammar, som också är ett stort arbete.

Varför behöver stammarna bytas?

Avloppsstammarna i byggnader har en livslängd på cirka 50-60 år, därefter behöver rör och ledningar bytas. Ett stambyte innebär stora ingrepp med mycket damm och höga ljud och därför evakuerar vi vanligen hyresgästerna till annat boende under renoveringstiden. 

Noggranna besiktningar görs innan renoveringar görs för att få en bild av husets skick. Därefter uppskattar vi omfattningen och sätter igång planeringen av renoveringsprojektet. Vi har en egen avdelning med erfarna medarbetare som endast jobbar med stora renoveringsprojekt och de är i tät kontakt med våra hyresgäster inför och under projektet.

Hyresgästernas synpunkter 

Inför en renovering bjuder vi in hyresgästerna till informationsmöte där vi berättar om vilka åtgärder som vi ser behöver göras och omfattningen i stort. Det brukar komma frågor och synpunkter från hyresgästerna som samlas in och bearbetas. Vid hyresgästsamrådet som hålls en tid efter informationsmötet ger vi svar på de frågor som inkommit. Då berättar och visar vi utförligare om hur renoveringen kommer gå till och man har ytterligare chans att ställa frågor.

Tillfälligt boende

Beroende på vilken fastighet och omfattning tar renoveringen olika lång tid från hus till hus. Att bo kvar i sin lägenhet är inte möjligt, därför evakuerar vi hyresgästerna till annat boende i vårt bestånd under tiden. Vi gör vårt yttersta för att tillgodose hyresgästernas behov så långt det går så att deras vardag påverkas så lite som möjligt. 

Praktiska frågor

Vi svarar på alla frågor men visst tålamod kan krävas då vi kanske inte kan svara med detsamma. Frågor som rör till exempel flytt, packning, tidplan, detaljer i renoveringen, evakueringsbostad och hyror svarar vi på när projekteringen har kommit längre och vi vet mer. 

Nöjda hyresgäster

Vi månar om våra hyresgästers trivsel och därför är de synpunkter och frågor som samlas in på informationsmötet och samrådsmötet viktiga. Vi är också måna om att renoveringen blir utförd med hög kvalitet och hållbara material så att våra hus får lång livslängd och att hyresgästerna får trivsamma hem. 

 

Om stambytesprojekt

Här finns en informationsfolder om hur stambytesprojekt går till.

Kontakt

Porträtt på Ulla Mörch

Ulla Mörch

Ansvarig evakuering och samråd

Porträtt på Maria Edman

Maria Edman

Hyresgästkoordinator

Porträtt på Maria Bittencourt

Maria Bittencourt

Flyttkoordinator