Social hållbarhet

Det sociala ansvarstagandet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi på Olov Lindgren vill bidra till ett hållbart samhälle i stort men också på lokal nivå. Att våra medarbetare trivs och utvecklas är en grundförutsättning för företagets positiva utveckling.

Ägardirektiven säger bland annat att Olov Lindgren ska ha omtanke om personal och hyresgäster. En bra och säker arbetsmiljö är högt prioriterad på företaget. Skyddskommittén, med representanter från olika delar av företaget, säkerställer att vi har en god, säker, rättvis, icke-diskriminerande och stimulerande arbetsmiljö.

Våra bidrag

Vi lever efter devisen; alla kan inte göra allt – men alla kan göra något. Lokala insatser är något vi brinner lite extra för. Här är några av de aktiviteter och åtaganden som sträcker sig utanför vår dagliga verksamhet:

  • Hyresgästaktiviteter i Tensta, i samband med stamrenoveringsprojekt, för att öka trivseln och tryggheten samt förbättra samverkan mellan hyresgästerna. Aktiviteter anordnades i samband med invigningen av de tillfälliga bostadspaviljongerna som används under renoveringen. Då planterade vi bland annat blommor, grillade korv, bjöd på kaffe och glass samt arrangerade fotbollsskola i samarbete med FC Tensta.
  • När hyresförhandlingarna var klara bestämde vi oss för att ge tillbaka motsvarande summa som hyreshöjningen blev för hyresgästerna i Tensta till just hyresgästerna. Vi bjöd in till en fika för att höra vad de boende ville använda pengarna till. Många bra förslag lyftes och flera önskade göra en utflykt. Så den 9 augusti hyrde vi en buss och åkte till Kolmården för en heldagsutflykt tillsammans med hyresgäster. Ett annat förslag var att ha grillkväll på gården tillsammans. Det tog vi fasta på och bjöd in samtliga hyresgäster i fastigheten en kväll i september. Samtidigt passade vi på att visa några av de nyrenoverade lägenheterna och för de som ville fanns höstblommor att plantera i blomlådorna på gården.
  • Årlig donation till Frälsningsarmén.
  • I vårt nyproduktionsprojekt på Årstafältet kommer vi att bygga ett LSS-boende, det vill säga ett anpassat boende för personer med funktionsnedsättning.
  • Sommarjobbande ungdomar, där vi i utsatta områden erbjuder jobb i första hand till ungdomar som bor i våra hus där.
  • I samband med vårt 80-årsjubileum 2018 donerade vi 1 000 kronor för varje år vi funnits till Frälsningsarmén och deras arbete för hemlösa.