Social hållbarhet

Det sociala ansvarstagandet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi på Olov Lindgren vill bidra till ett hållbart samhälle i stort men också på lokal nivå. Att våra medarbetare trivs och utvecklas är en grundförutsättning för företagets positiva utveckling.

Ägardirektiven säger bland annat att Olov Lindgren ska visa omtanke om medarbetare och hyresgäster. En bra och säker arbetsmiljö är högt prioriterad på företaget. Skyddskommittén, med representanter från olika delar av företaget, säkerställer att vi har en god, säker, rättvis, icke-diskriminerande och stimulerande arbetsmiljö.

Våra bidrag

Vi lever efter devisen; alla kan inte göra allt – men alla kan göra något. Lokala insatser är något vi brinner lite extra för. Här är några av de aktiviteter och åtaganden som sträcker sig utanför vår dagliga verksamhet:

  • Något som uppskattas av både boende och medarbetare är hyresgästaktiviteter som vi anordnar. Syftet är att öka trivsel och trygghet samt förbättra samverkan mellan hyresgästerna. I Tensta har vi tidigare år haft gårdsfester med bland annat blomplantering, popcorn, mjukglass, fågelholksbyggnation och grillning. I och med coronavirusets risk för spridning arrangerades inga festligheter under 2020 men däremot höll vi en dags fotbollscamp för barn och ungdomar tillsammans med Brommapojkarna. En uppskattad aktivitet precis när sommarlovet började.
  • Årlig donation till Frälsningsarmén.
  • I vårt nyproduktionsprojekt på Årstafältet kommer vi att bygga ett LSS-boende,  ett anpassat boende för personer med funktionsnedsättning.
  • Sommarjobbande ungdomar, där vi i ytterstadsområden erbjuder jobb i första hand till ungdomar som bor i våra hus där.
  • Sponsring av Bredängsdagen som arrangeras av Ung Arena, en ideell förening som vill skapa gemenskap och trygghet i området.

Hållbarhetspolicy

I början av 2019 antogs nuvarande hållbarhetspolicy. Den beskriver vårt ansvar ur tre perspektiv; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.