Ekonomisk hållbarhet

Olov Lindgren har funnits sedan 1938 och är ett av Stockholms största privata fastighetsbolag. Vi eftersträvar en lönsam, stabil och långsiktig utveckling i kombination med god affärsetik.

Att tänka långsiktigt genomsyrar alla delar i vår verksamhet, i såväl förvaltning som byggande och ägande. Det har resulterat i en stabil ekonomi med väl underhållna hus och nöjda hyresgäster. De goda ekonomiska förutsättningarna gör att vi har möjlighet att utveckla de hus vi redan har och även bidra med fler hyresrätter genom nyproduktion. Vår ambition är att vara en viktig pusselbit i utvecklingen mot en hållbar stad där människor verkligen vill bo och leva.

Affärsetisk kompass

Olov Lindgren har ingen egen bostadskö utan lämnar lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling. Bostadsbristen i Stockholm har medfört att inte alla lägenhetsbyten som sker har ärliga parter. Vi lägger därför ner stort engagemang i att motverka byten på falska grunder och även otillåtna andrahandsuthyrningar. Noggranna kontroller genomförs alltid vid såväl nya hyreskontrakt som vid byten och alla avtal går via interna kontrollfunktioner innan de godkänns. Som ett led i att motverka korruption och mutor har alla medarbetare genomgått en utbildning i ämnet.