Om oss

Olov Lindgren är ett familjeägt fastighetsföretag med lång historia i Stockholm. Tillsammans är vi cirka 90 anställda som förvaltar 112 hyresfastigheter.

Företaget vilar på en gedigen byggmästartradition där långsiktiga och hållbara fastigheter alltid har varit fokus för oss. Vår förvaltningsfilosofi är baserad på omtanke och trygghet genom personlig närvaro och god service. Utöver våra fastighetsvärdar, som dagligen ser om våra hus, har vi ett eget lager och egna hantverkare som servar när något går sönder eller behöver byggas om. Vi väljer material med god miljömässig kvalitet för att få så hållbara bostäder och lokaler som möjligt.

Affärsidé

Olov Lindgren ska långsiktigt äga och förvalta samt förvärva och bygga hyreshus företrädesvis i Stockholm. Vi ska erbjuda marknaden bostäder, butiker och kontor av hög kvalitet. Med hyresgästernas behov som utgångspunkt ska vi förvalta och utveckla vårt fastighetsbestånd med motiverad och kompetenta medarbetare.

Affärsmodell

Affärsmodellen utgår från Olov Lindgrens affärsidé. Vårt synsätt är att direktavkastningen är överordnad marknadsberoende värdeförändringar. Fokus ligger på driftnetto och kassaflöde.

 

Goda värderingar

Ägardirektivet säger att företaget ska genomsyras av omtanke om hyresgäster och medarbetare. Förutom det grundläggande ägardirektivet finns vår värdegrund som är vägledande i allt vi gör. Värdegrunden är uppbyggd kring fyra begrepp; ansvar, stolthet, engagemang och glädje.

 

 

Fakta fastighetsbestånd

Äger och förvaltar cirka 3 400 lägenheter
och 800 kommersiella lokaler

Area bostäder cirka 240 000 kvm

Area kontor och butiker cirka 120 000 kvm

Antal bilplatser 1 660

Alla fastigheter belägna i Stockholm stad