Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt hyresbostadshus. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Området beräknas vara fullt utbyggt 2030 och byggnationerna kommer ske etappvis. Flera byggherrar och Stockholm stad samarbetar i utvecklandet av den nya stadsdelen. Området får en fin kombination av grönska och stad med liv och rörelse.

Olov Lindgren har fått markanvisning och planerna för att uppföra ett bostadshyreshus med 100 lägenheter, inklusive ett LSS-boende, är långt framme.

Just nu pågår arbete på Stadsbyggnadskontoret med att rita plankarta och skriva planbeskrivningen. Dessa ska sedan kvalitetsgranskas internt på Stadsbyggnadskontoret. I samband med det får vi som fastighetsägare också möjlighet att lämna synpunkter på kartan och beskrivningen.

Byggstart beräknas till andra kvartalet 2020 och med inflyttning under 2022.

Vill du läsa om Årstafältets utveckling och planarbete besök gärna Stockholm stads hemsida

Björkhagen

Nära naturen har Olov Lindgren fått markanvisning för nya hyresrätter och förskola i Björkhagen.

Läs mer

Tjurberget

Olov Lindgren har fått en markanvisning på Södermalm för nybyggnation av fastighet med hyresrätter.

Läs mer