Årstafältet

På Årstafältet pågår projektering för nytt kvarter. Planer för cirka 100 hyresrätter inklusive LSS-boende finns.

Området beräknas vara fullt utbyggt 2040 och byggnationerna kommer ske etappvis. Flera byggherrar och Stockholm stad samarbetar i utvecklandet av den nya stadsdelen. Området får en fin kombination av grönska och stad med liv och rörelse.

Olov Lindgren har fått markanvisning och planerna för att uppföra ett bostadshyreshus som upptar ett kvarter med 100 lägenheter, inklusive ett LSS-boende, pågår. Hyresrättslägenheterna som ligger nära den nya stora stadsparken utformas bland annat som studiolägenheter med egen entré och dubbel rumshöjd.

Preliminär byggstart är 2027.

Detaljplanen för Etapp 3, där vår byggnation finns med, har blivit godkänd i stadsbyggnadsnämnden. Vi inväntar nu besked från Stockholms stad när vi kan starta byggnationen av vårt kvarter i den nya stadsdelen Årstafältet. Vi bedömer inflyttning preliminärt till 2029.

Vill du läsa om Årstafältets utveckling och planarbete besök gärna Stockholm stads hemsida

Fakta om projektet

Byggstart

2027

Fullt utbyggt

2030

Antal hyresrätter

100

Kontakt

Per Magnius
Ansvarig fastighetsutveckling