Byta lägenhet

Vid olika tidpunkter i livet förändras behoven som gör att man vill byta sin lägenhet. Hyresgäst med förstahandskontrakt har möjlighet att göra ett eget byte om det finns godkända förutsättningar som ändrade familjeförhållanden, nytt arbete eller studier på annan ort.

För att få byta lägenheten på egen hand mot någon annan behöver du vårt godkännande. Förutsättningen för att vi ska godkänna ansökan är att det finns beaktansvärda skäl för bytet men även att ny hyresgäst är skötsam och har en ordnad ekonomi. Vårt ekonomiska krav för att bli godkänd som hyresgäst är en årsinkomst som är minst 3 ggr årshyran. Vi accepterar inte att man har betalningsanmärkningar. 

Det är viktigt att veta att när man genomför ett lägenhetsbyte övertas lägenheten i befintligt skick. Olov Lindgren renoverar alltså inte automatiskt lägenheten. Därför är det viktigt att vara överens om lägenhetens skick innan bytesansökan skickas in.

Alla inblandade parter ska flytta in och använda sina nya lägenheter för permanent bruk. I annat fall riskerar inblandade att förlora hyreskontraktet på nya lägenheten.

När vi godkänt bytet ska en besiktning ske och vara godkänd innan kontrakt kan skrivas. Har du gjort förändringar i lägenheten som inte uppfyller våra regler eller är den sliten mer än normalt kommer du som avflyttande hyresgäst att få betala vad det kostar att reparera.

Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för bytet ska kunna godkännas. Det är inte möjligt att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa. Du får heller inte äga villa, radhus, kedjehus, parhus eller bostadsrätt.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla änd­rade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar.

Straffet är böter eller fängelse.

Ansökan

Vill du byta din lägenhet kontaktar du ansvarig uthyrare för fastigheten och beställer vår blankett för byte. Vi godtar inte ansökan på andra formulär. Ett korrekt underlag från start sparar tid och förkortar handläggningstiden.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti handlägger vi inga lägenhetsbyten.

Byta internt

Om du är hyresgäst hos Olov Lindgren och önskar ett byte internt till annan lägenhet hos Olov Lindgren ber vi dig logga in på Mina sidor - Bytestorget. Där kan du skapa din egen annons och även se lägenheter som andra hyresgäster har lagt upp för byte.