Fastigheten Äpplet 10, Kungsholmen, Stockholm

Kungsholmen har i nämnd ordning varit platsen för adel, munkar, kungliga jägare, hantverkare och industriarbetare, sjukhus, tjänstemän och institutioner. Till sist revs de sista gamla träkåkarna på Kungsklippan och funktionalismen gjorde sitt intåg.

Om fastigheten

Fastigheten Äpplet 10 uppfördes 1925 efter ritningar av arkitekt J Östlin och är ett typiskt exempel på 1920-talets klassicistiska arkitektur. Bottenvåningen har nischer och balustrar medan fasaden ovan är slät och utan utsmyckning. Utomlands blev den svenska varianten av stilen kallad ”Swedish grace”.

I motsats till stenstadens täta kvarter förde man in ljus med välvda portiker till obebyggda gårdar där entréerna låg. Den angränsande Piperska Muren är rester av Carl Pipers praktfulla trädgård från 1700-talet, ”prydd med orangerier, grottor, alléer och bildstoder”. Han fick dessvärre aldrig se sitt verk färdigt då han dog i rysk fångenskap 1770. Hustrun slutförde arbetet och lät även bygga en hög stenmur kring trädgården. Coldinuorden med sjöfararanknytning från samma århundrade, har Piperska Muren som sitt fäste och därav har trappan sitt namn.

Olov Lindgren AB har ägt fastigheten sedan 1984. Huset byggdes om 1996 med bibehållen tidstypisk och ursprunglig utformning.

Gårdsbilder av fotograf Gustav Gerdes.

Fakta om fastigheten

Kvarter Äpplet 10
Adress Coldinutrappan 1
Pipersgatan 11
Postadress 112 24
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 30
Antal butiker 3
Area totalt 2 175 kvm
Byggår 1926
Renoveringsår 1995

Kontakt

Niclas Johansson

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare