Fastigheten Bonden Större 35, Södermalm, Stockholm

Då inlandsisen började dra sig tillbaka för 10 000 år sedan, trädde söders höjder fram som ett skärgårdslandskap. Med tiden växte öarna ihop men Fatburen, insjön vid nuvarande Medborgarplatsen och som var en rest av en gammal havsvik, fanns kvar ända in på 1800-talet. 1860 drogs järnvägen in i staden till Södra Station sedan sjön fyllts igen.

Om fastigheten

1880, efter en lång process, fastställdes Albert Lindhagens gatureglering med syfte att dels åstadkomma en sundare stadsbyggnad men också att ge huvudstaden en ny, modernare skepnad. För området i södra Katarina innebar planen inte några större förändringar och kvartersindelningen från 1640-talet blev kvar. Kvartersnamnet Bonden Större som finns belagt sedan 1651 erinrar om de bönder som vid sina besök i staden sökte sitt natthärbärge i området. I tomtboken från 1674 nämns även några personer ur släkten Bonde som tomtägare.

Fastigheten byggdes 1936 efter ritningar av arkitekt T Sellman och med L J Eriksson som byggherre samt byggmästare. Innan dess fanns där bebyggelse från 1880-talet. Huset är ett typiskt funkishus med släta, enkla fasader och stora fönster över hörn. Burspråket har vid en fasadrenovering 1994 klätts in med kopparplåt och huset byggdes även om invändigt vid samma tid i egen regi av Olov Lindgren. En väggmålning i trapphuset, troligen från byggnadstiden, föreställer Greta Garbo på Blekingegatan.

Fakta om fastigheten

Kvarter Bonden Större 35
Adress Skånegatan 53, 53 A
Postadress 116 37
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 55
Antal butiker 4
Area totalt 3 403 kvm
Byggår 1936
Renoveringsår 1993

Kontakt

Marianné Tellgren

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare