Fastigheten Dykaren 32, Kungsholmen, Stockholm

Kungsholmen kallades på 1400-talet för Munklägret. Franciskanermunkarna som bosatt sig där drevs bort efter 1527 års reformation och marken blev kronans.

Om fastigheten

Därefter har Kungsholmen i nämnd ordning blivit platsen för kungliga jägare, hantverkare och industriarbetare, militär, sjukhus och institutioner. Då de sista gamla träkåkarna på Kungsklippan revs gjorde 1930-talets funktionalism sitt intåg på holmen. Tunnelbanan drogs in på 1950-talet och samtidigt började militären och sjukhusen att flytta ut från holmen.

I en dalsänka i kvarteret, intill Alströmergatan, ligger den gamla judiska kyrkogården Aronsberg. Den mosaiska församlingen stiftades av Aron Isak (1730-1816), en sigillgravör och köpman från Mecklenburg-Schewerin. Han var den första personen av judisk börd som fick tillstånd att bosätta sig i Sverige år 1774, utan att låta döpa sig.

"Fleminggatan" härrör från amiralen och överståthållaren Klas Fleming. Förutom att föra krig från mitten av 1500-talet fram till sin död 1597, ledde han även det omfattande arbetet med regleringen av stadens gatunät.

Den första proletärförfattarinnan och Kungsholmsskildraren Maria Sandel beskrev förra sekelskiftets Fleminggata; ”En väldig fattiggrav, en industrialiserad, fattig storgata, grå av damm som ekade av stegen från arbetare på väg till fabrikerna, inramade av fabriker, hyreskaserner och andra inrättningar”.

Byggherren och byggmästaren Olov Lindgren uppförde 1973 en bostadsfastighet inom fastigheten Dykaren 32 efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm.

Fakta om fastigheten

Kvarter Dykaren 32
Adress Arbetargatan 31
Fleminggatan 64-68
Postadress 112 45
Ort Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Antal bostäder 114
Antal kontor 3
Antal garageplatser 139
Area totalt 6 839 kvm
Byggår 1973

Kontakt

Dan Åsén

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare