Fastigheten Järnet 1, Södermalm, Stockholm

När inlandsisen började dra sig tillbaka för 10 000 år sedan framträdde söders höjder som ett skärgårdslandskap. Med tiden växte öarna ihop med Fatburen, insjön vid nuvarande Medborgarplatsen, som var en rest av en gammal havsvik.

Om fastigheten

Fatburen fanns kvar ända in på 1800-talet. Sjön fylldes igen och järnvägen drogs in till Södra Station 1860.

Katarinahissen byggdes 1863 och spårvagnen började fyra år senare att trafikera sträckan mellan Slussen och Hornstull. Hästspårvagnen stod för fortsatt transport upp till Vita bergen.

Bostadsstandarden i Stockholm vid 1800-talets slut hörde till den lägsta i Europa. Sämst var boendet i områdena omkring Vita bergen. De som bodde i skjulen som "klättrade" på berget tillhörde de allra fattigaste. Intresset för arbetarnas situation ökade och bättre bostäder byggdes av kommunen eller av ideella bostadskooperativ.

Fastigheten Järnet 1 byggdes 1981 av byggmästaren och byggherren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Bengt Lindroos. Denna byggnad ersatte en fastighet uppförd 1884 ritad av akitekt C. Cederström. Fasadens rika dekor blev avskalad på 1950-talet och den tekniska konditionen bedömdes som mindre god vilket medförde att rivninstillstånd beviljades. Några hyresgäster med rivningskontrakt var av en annan uppfattning och en ockupation av fastigheten varade i en månad.

Byggnadens klassificering

Fastigheten har fått klassificeringen grön på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Tre klassificeringsnivåer finns, blå, grön och gul. Grön klassning innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. På Stadsmuseets webbplats kan du läsa mer om de olika klassificeringarna.

Fakta om fastigheten

Kvarter Järnet 1
Adress Erstagatan 25, 27
Postadress 116 36
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 36
Antal kontor 2
Antal garageplatser 17
Area totalt 3 661 kvm
Byggår 1981

Kontakt

Mats Malmlöf

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare