Fastigheten Klarbäret 3, Östermalm, Stockholm

Gatu- och områdesnamnet erinrar om de fiskdammar som tidigare fanns inom området. Vinhandlaren och krögaren Ingemar Frodbom köpte 1710 ”ödeplatsen och de förfallna dammarna vid Roslagstull”.

Om fastigheten

Han bedrev värdshusrörelse vid sin gård Ingemarshof, som låg i sydvästra hörnet av Roslagsgatan och Ingemarsgatan. Frodbom dog 1725 och under 1800-talets slut styckades hans stora ägor, gården förföll och brann slutligen ned 1906.

Det finns många platser och namn på Norra Djurgården från Bellmans tid såsom Frescati, Fiskartorpet och Lill-Jans. Lill-Jans härstammar från en skogsvaktare vid den gamla Djurgårdsgärdesgården, som ska ha varit mycket liten till växten. Det låg även en krog på platsen, omsjunget av Bellman, där man enligt 1733 års förteckning hade tillstånd att utskänka brännvin.

Fastigheten Klarbäret 3 uppfördes 1992 av Olov Lindgren AB efter ritningar av arkitekt Eva Frostbrant. Området Ruddammen var ett projekt där fyra byggherrar samarbetade vilka, förutom Olov Lindgren, var Einar Mattson, Reinhold och SKB. I området finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från Östra renhållningsstationen som anlades 1902. På senare tid har de fått nya funktioner som exempelvis daghem.

Fakta om fastigheten

Kvarter Klarbäret 3
Adress Brunbärsvägen 1, 3
Roslagstullsbacken 26, 28
Ruddammsvägen 31 A-37
Postadress 114 21
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Antal bostäder 109
Antal kontor 1
Antal garageplatser 47
Area totalt 8 902 kvm
Byggår 1992

Kontakt

Ulf Norberg

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare