Fastigheten Kumlet 23, Östermalm, Stockholm

Östermalm kallades från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet för Ladugårdslandet. Namnet har sitt ursprung i kronans jordbruksfastighet Kungsladugården eller Gamla Ladugården som den kallades.

Om fastigheten

 Under 1640-talet donerade drottning Kristinas förmyndarregering marken till Stockholms stad som behövde mer utrymme då Gamla Stan började bli för trång. I donationsbrevet förklaras att vid utdelning av tomterna skulle företräde ges åt ”vårt och Cronones siöfolk”.

Skeppargatan och kvartersnamnet Kumlet vittnar fortfarande om det betydande inslag sjöfolket gjorde bland Ladugårdslandets invånare på 1600-talet. 1885 lämnade den nya stadsdelens boende in en begäran om namnändring till Östermalm. Där stod bland annat att ”Ingen lär nämligen kunna bestrida att benämningen Ladugårdslandet föga passa in på den nyaste och mest välbyggda delen av vår huvudstad, för så vitt någon mening skall ligga i detta namn.”

Fastigheten Kumlet 23 byggdes 1968 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av Henry Lettholm.

Fakta om fastigheten

Kvarter Kumlet 23
Adress Skeppargatan 48
Postadress 114 58
Ort Stockholm
Stadsdel Östermalm
Area totalt 3 772 kvm
Byggår 1968

Kontakt

Magnus Fogdahl

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare