Fastigheten Ledarö 3, Farsta

Namnet Farsta kommer av gården, vars namn under medeltiden skrevs Farlasta. Man tror att det betyder Farles ställe eller plats.

Om fastigheten

Vid förra sekelskiftet köptes Farsta av två affärsmän med förflutet i den givande kvarn- och spannmålsbranschen. De ville grunda en exklusiv villastad och bildade 1901 AB Södertörns villastad. Några stora villor uppfördes på höjderna ovanför sjön Magelungen, men ganska snart svalnade intresset bland annat på grund av bristfälliga förbindelser med huvudstaden. Efter ett misslyckat försök att få till stånd en spårvägsförbindelse direkt från Stockholm till villastaden, lades hela projektet ned.

1912 köpte Stockholms stad vad som återstod av marken i villastaden, sammanlagt 645 hektar. En första stadsplan fastställdes 1953 och omfattade 240 hektar av AB Södertörns villastads gamla domäner. Det skulle bli en efterföljare till ABC-förstaden Vällingby med stort kommersiellt centrum och arbete inom bekvämt avstånd från bostaden. Den nya förstaden skulle få sin uppvärmning från ett kärnkraftverk, insprängt i berget vid Ågesta. Det lades dock ned efter tio års drift i samband med bränslebyte 1974.

Fastigheten Ledarö 3 byggdes 1957 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Archibald Frid.

Fakta om fastigheten

Kvarter Ledarö 3
Adress Lysviksgatan 2, 34-50
Postadress 123 42
Ort Farsta
Stadsdel Farsta
Antal bostäder 57
Antal butiker 6
Antal kontor 6
Antal parkeringsplatser 25
Area totalt 5 757 kvm
Byggår 1957

Kundservice

Kundservice

Tel. 08-690 25 00

kundservice@olovlindgren.se

olovlindgren.se

Kontakt

Daniella Söderberg

Förvaltningschef

Stefan Akander

Fastighetsvärd

Hannu Karttunen

Fastighetsvärd

Lena Öhrling

Uthyrare bostäder