Fastigheten Masken 46, Södermalm, Stockholm

Namnet Södermalm finns belagt sedan 1288, men kallades långt in på 1600-talet för Åsön. Till en början betade stadens djur på söder och verksamhet som ansågs vara störande, illaluktande eller brandfarlig förlades dit.

Om fastigheten

För att leva upp till rollen som en stormaktshuvudstad, lade Gustav II Adolf ut en rutnätsplan över malmarna. Denna stadsplaneförändring som påbörjades på 1640-talet gav Söder den struktur som till stor del finns kvar än i dag.

På 1700-talet byggde stadens borgare sina lantställen, så kallade malmgårdar, på Södermalm och anlade magnifika trädgårdar. Med industrialismens genomslag, vid 1800-talets andra hälft, följde befolkningsexplosion och enorm bostadsbrist. Albert Lindhagens stadsplan med kontinentalt esplanadsystem från 1866 förändrade snabbt stadsbilden. Som en reaktion mot stenstadens rätvinklighet mjukades malmarnas rutnät upp då de sista luckorna skulle fyllas. Under P O Hallmans ledning lades gatunätet ut som följde den kuperade terrängen. Nu byggde man storgårdskvarter och innanför de slutna fasaderna fanns obebyggda planterade gårdar. Tanken var att bygga många bra och sunda bostäder för arbetarfamiljer.

Blecktornsparken i närheten har fått sitt namn (eg. blektornet) efter textilfabriken i Barnängen där blekningen av tygerna övervakades från ett åttakantigt torn.

Fastigheten Masken 46 byggdes 1931 av byggmästaren Alexius Kleist efter ritningar av arkitekt Theodor Kellgren. Byggherre var AB Stockholms Arbetarhem. Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1979 och 1984 renoverades den vilket bland annat innebar nya kök, vvs- och elinstallationer samt ny trädgårdsplantering.

Fakta om fastigheten

Kvarter Masken 46
Adress Östgötagatan 91 A, 91 B, 93
Postadress 116 64
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 96
Antal kontor 1
Area totalt 6 254 kvm
Byggår 1931
Renoveringsår 1984

Kontakt

Jonny Persson

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare