Fastigheten Signalen 3, Södermalm, Stockholm

Namnet Södermalm finns belagt sedan 1288, men kallades långt in på 1600-talet för Åsön.

Om fastigheten

Till en början betade stadens djur på Söder och verksamhet som ansågs vara störande, illaluktande eller brandfarlig förlades dit. För att leva upp till rollen som en stormaktshuvudstad lade Gustav II Adolf ut en rutnätsplan över malmarna. Denna stadsplaneförändring som påbörjades på 1640-talet gav Söder den struktur som till stor del finns kvar än i dag. På 1700-talet byggde stadens borgare sina lantställen, så kallade malmgårdar, på Södermalm och anlade magnifika trädgårdar. Med industrialismenns intåg vid 1800-talets andra hälft följde en befolkningsexplosion och därtill en enorm bostadsbrist.

Albert Lindhagens stadsplan med kontinentalt esplanadsystem från 1966 förändrade snabbt stadsbilden på många håll. Kvarteret Signalen ingick ursprungligen i Kvarteret Beckbrännaren. Enligt Holms tomtbok 1674 bodde inom området tjärbrännare och tjärtunnorna fördes ned till stadsgården för utskeppning. På 1920-talet frångick man de äldre rutnätsplanerna och i stället anpassades gatornas sträckning till terrängen. Från Åsögatan anlades Beckbrännarbacken och Namnberedningens motivering 1928 till namnet löd: ”Härigenom skulle det gamla namnet Beckbrännaren, som eljest kommer att försvinna, räddas från förgängelse.”

Fastigheten Signalen 3 byggdes 1929 av byggherren och byggmästaren Emanuel Arenborg efter ritningar av arkitekt Carl Åkerblad. Fasaden är tidstypiskt klassicistisk med sparsam utsmyckning i form av reliefer.

Olov Lindgren AB köpte fastigheten 1982 och renoverade den 1988 vilket innebar bland annat inredning av vindslägenheter och nya vvs-installationer.

Fakta om fastigheten

Kvarter Signalen 3
Adress Folkungagatan 132
Postadress 116 30
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 37
Antal butiker 3
Area totalt 2 477 kvm
Byggår 1929
Renoveringsår 1988

Kontakt

Mats Malmlöf

Fastighetsvärd

Jan Pettersson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare