Fastigheten Snöfallet 2, Björkhagen, Johanneshov

På en karta från 1924 finns inte några namn alls förutom Lilla Sickla i området som i dag utgör stadsdelen Björkhagen. Den planerade bebyggelsen kallades för ”bostadsområde å Södra Hammarby”.

Om fastigheten

En vacker björkhage är bakgrunden till att projektörerna lanserade namnet Björkhagen. Namnet fastställdes 1948 samtidigt som bebyggelsen påbörjades i större skala. Tunnelbanan drogs 1958 till Björkhagen.

Gården Lilla Sickla i närheten har anor från 1500-talet och huset som står där i dag är en gustaviansk mangård från slutet av 1700-talet. På 1500-talet bestämde Gustav Vasa att trakten öster om staden skulle försörja Stockholm. Han lät dämma upp vattendrag, Kvarnbäcken, som fick ge vattenkraft till bl.a. ett krutbruk och en mjölkvarn i området. Tvärsöver Ältavägen rinner Nacka Ström ut i Järlasjön. Vatten från Dammtorpssjön och Källtorpssjön med en fallhöjd av totalt 18 meter. Det vattenflödet räckte en gång i tiden till en liten industristad och samhället kring vägen. Av byggnaderna i Nackaindustrierna är snickeriet från 1873 den enda som finns kvar idag.

Fastigheten (Karlskronavägen 37-45) uppfördes 1947 efter ritningar av arkitekt Gunnar Thorsell. Funktionalismen som slog igenom på 1930-talet var fortfarande rådande. Husen uppfördes med enkla fasader i puts eller tegel och byggnadens funktion skulle styra formerna. Man sparade terrängen omkring och anpassade byggnaden till väderstreck för att utnyttja ljuset maximalt.

Olov Lindgren AB förvärvade fastigheten i oktober 2001. Fastigheten byggdes om under 2007-2008.

Foto: Gustav Gerdes

Fakta om fastigheten

Kvarter Snöfallet 2
Adress Karlskronavägen 31-45
Postadress 121 52
Ort Johanneshov
Stadsdel Björkhagen
Antal bostäder 56
Antal parkeringsplatser 4
Antal garageplatser 6
Area totalt 1 542 kvm
Byggår 1947
Renoveringsår 2008

Kontakt

Leif Vestman

Fastighetsvärd

Lars Brisenheim

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare