Fastigheten Spettet 15, Södermalm, Stockholm

Horn är det tidiga namnet på Åsöns västra udde och kan betyda ”utskjutande terrängparti” eller erinra om tegelmästare Niclis Horn.

Om fastigheten

Redan 1422 omnämns Hornsbruk, ett tegelbruk som hade stor betydelse för medeltidens byggnadsverksamhet. Man tog leran från mälarens stränder och bruket var i gång in på 1600-talet.

Trafiken över sundet från Liljeholmen hade tidigare skett med båt. På 1660-talet byggdes den första broförbindelsen som kallades Hornsbron, den kom senare att heta Liljeholmsbron. Bergsunds Mekaniska Verkstad etablerades som järngjuteri redan vid mitten av 1700-talet och på 1840-talet inleddes skeppsbyggandet. Då man flyttade varvet till Finnboda vid förra sekelskiftet började verksamheten vid Bergsund gå mot sitt slut. 1929 revs hela industriområdet och bostadshus började byggas och nya gator anlades.

Högalidskyrkan, intill Kvarteret Spettet, byggdes i nationalromantisk stil av arkitekt Ivar Tengbom och invigdes 1925. De flesta av husen kring kyrkan är byggda under 1900-talets första decennier. Fastigheten Spettet byggdes 1917 av byggherrarna Schwemmer, Christensson och Ribbing. Byggmästare och arkitekt var I Engström. Stilen är tidstypisk nationalromantik som hämtade inspiration av äldre nordisk byggnadskultur. Olov Lindgren AB köpte fastigheten i november 1981 och 1985 renoverads byggnaden och bland annat en ny hiss installerades.

Fakta om fastigheten

Kvarter Spettet 15
Adress Hornsbruksgatan 1
Varvsgatan 12
Postadress 117 29
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 35
Antal butiker 2
Antal kontor 3
Area totalt 2 301 kvm
Byggår 1917
Renoveringsår 1985

Kontakt

Maria Bittencourt

Fastighetsvärd

Mats Karlsson (föräldraledig)

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare