Fastigheten Tapeten 6, Södermalm, Stockholm

Innan 1700-talet var Södermalm näst intill landsbygd. När sedan Gamla Stan blev för trång flyttade man ut på malmarna, byggde malmgårdar och anlade trädgårdsodlingar.

Om fastigheten

Vid 1800-talets slut med en då dramatiska befolkningsökning, bostadsbrist och nya Paris-influerade stadsplaner förändrades stadsbilden i snabb takt.

Fastigheten uppfördes 1896-97 i dåvarande kvarteret Uven Mindre 2. Det var en bostadssocial storsatsning för mindre bemedlade och del i en stor bostadskasern som omfattar Hornsgatan 108-116 samt Brännkyrkagatan 97-105. Intresset för arbetarklassens miljö var gemensam för stora delar av Europa vid tiden. Arkitekt var Olof Jansson och byggherre det ideella Byggnadsaktiebolaget Manhem där aktieägarna fick tillgodoräkna sig högst 4 % utdelning. Lägenheterna var moderna med toaletter och på gården byggdes tvättstuga med bad- och duschrum. Den allmänt accepterade men oskrivna lagen om att bostäder speciellt byggda för arbetarklassen inte fick innehålla mer än tre rum och kök gällde även här.

Tapeten 6 har ett mycket högt social- och byggnadshistoriskt värde. 1890-talet var nystilarnas tid med ökat intresse för äkta material, en reaktion mot tidigare epokers stenimiterade arkitektur. Dekorativa balkonger med konstfulla smidesräcken pryder gatufasaderna mot Hornsgatan och takfoten bryts av gavelrösten i lätt gotiserande form och burspråk. Fasaden mot Brännkyrkagatan är lite enklare, utan balkonger, smidesdetaljer och burspråk. Den har en grov ursprunglig spritputs med kvaderrustik i bottenvåningen och blomsterornamentik mellan andra och tredje våningsplanet, vilket skvallrar om den annalkande jugendstilen.

År 2000 fick fastigheten förbättrad ventilation, ny tvättstuga och på Brännkyrkagatan 103-105 ersattes elvärmen med nytt vattenburet värmesystem.

Fakta om fastigheten

Kvarter Tapeten 6
Adress Brännkyrkagatan 103, 105
Hornsgatan 114, 116, 116 Ög
Postadress 117 26
Ort Stockholm
Stadsdel Södermalm
Antal bostäder 53
Antal butiker 4
Antal kontor 1
Area totalt 4 886 kvm
Byggår 1896
Renoveringsår 1975

Kontakt

Maria Bittencourt

Fastighetsvärd

Mats Karlsson (föräldraledig)

Fastighetsvärd

Arne Jansson

Förvaltare

Lena Öhrling

Uthyrare