Fastigheten Valskvarnen 1, Rinkeby, Spånga

Namnet Rinkeby kommer av Rinkr, en krigarhövding med hög rang i forntidens samhälle.

Om fastigheten

Under den s.k. folkvandringstiden på 500-talet fick området sina första fasta bosättningar. Jorden var bördig och 13- och 1400-talets bönder i Rinkeby, som bestod av fyra gårdar, var de rikaste i socknen och förblev så in på 1600-talet. Under 1700-talet bredde fattigdomen ut sig och svåra folksjukdom härjade.

Under 1800-talet blev det ännu värre p.g.a. riktigt svåra missväxtår och Spånga socken levde delvis på understöd. Vid 1900-talets början styckades marken upp för bostads- och industrietablering men Järvafältet köptes 1905 av staten för att användas som militärt övningsområde. 1962 presenterades den s.k. ”Järvabomben” som skulle innebära slutet för militären och i stället ett byggande av bostäder för 160 000 människor.

Fastigheten Valskvarnen 1 byggdes 1971 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Huset är tidstypiskt byggt och har ett platt tak med markerad avslutning uppåt samt stora fönsterytor.

Fakta om fastigheten

Kvarter Valskvarnen 1
Adress Lillbybacken 5 A-21
Postadress 163 75
Ort Spånga
Stadsdel Rinkeby
Antal bostäder 150
Antal kontor 2
Antal parkeringsplatser 51
Antal garageplatser 81
Area totalt 11 644 kvm
Byggår 1971

Kontakt

Carina Lindblad

Fastighetsvärd

Erik Thunström

Förvaltare

Madeleine Gustafsson

Uthyrare