Bra arbetsvillkor - viktig aspekt i städupphandling

Fastighetsbolaget Olov Lindgren vill skapa jämn och hållbar kvalitet på städningen i sina fastigheter och har under våren genomfört upphandling av städtjänster. Arbetsmiljö och arbetsvillkor för de som utför städningen har varit centrala i upphandlingen.

Genom upphandlingen vill Olov Lindgren åstadkomma en miljövänlig leverans med enhetlig och jämn kvalitet på utförandet. Ed´s och Inspira var de två företag som vann.

— Att pris spelar roll är förstås ingen hemlighet men det var som var avgörande var hur städföretagen arbetar med miljöfrågor och att de kunde visa att de har bra arbetsvillkor för de anställda, säger Anders Fagerkrantz, fastighetschef på Olov Lindgren.

Städleverantörerna har ett effektivt logistiksystem med elfordon som rymmer all nödvändig städutrustning och det förbrukningsmaterial som behövs. Ur ett arbetsmiljöperspektiv arbetar man i tvåmannagrupper för att underlätta arbetet och samtidigt skapa arbetsglädje. Leverantörerna har ett bra system för egenkontroll som är en viktig del i att säkerställa kvalitén. Därutöver kommer såväl Olov Lindgren som en extern besiktningsman att utföra uppföljningen av uppställda kvalitetsmål.

För Inspira betyder avtalet med Olov Lindgren att de behöver rekrytera personal till ett av områdena. Med hjälp av Olov Lindgrens fastighetsvärdar når de ut till hyresgästerna där för att annonsera lediga jobb.

— Att företaget nyanställer tack vare tillökningen av våra fastigheter är glädjande. Och särskilt positivt är det att Inspira i första hand söker personal hos våra egna hyresgäster, menar Anders Fagerkrantz.

Kontakt

Anders  Fagerkrantz

Fastighetschef bostäder

Jeanette Ljungberg

Kommunikationsansvarig